top of page

ממלכת הדרקונים בלמוריה

עודכן: 5 במרץ 2022 

***פרק 9

ממלכת הדרקונים בטלוס הייתה אחת הוותיקות והידועות בעיר הקריסטלית .

הדרקונים יחד עם בני למוריה היו ממקימי עיר האור הקריסטלית , הדרקונים כבני למוריה , עזבו את יבשת האם , ונדדו למקומות שונים במרחבי הפלנטה.

בימי יבשת האם הן הדרקונים והן בני למוריה , חיו יחדיו בשיתוף , הדרקונים היו בכוכב ייחודי אשר הגיע ללמוד את מרחבי הטבע האין סופיים , ואת יסודות הפלנטה .

הם היו אלו הנושאים את יסוד האש בתוכם , ובעלי החיים ידעו כי הדרקונים הם שליטי השמיים.


לרוב הם היו חיים במערות בחלקו הכמעט עליון של פסגת ההר, הם היו חיים בשבטיות עד לגיל מסוים בו , הדרקון אשר בגר , עזב את קן הוריו ויצא לעצמאותו .


בני למוריה חיו יחדיו עם הדרקונים , לוחמי האור היו אלו אשר היו ידועים במיוחד ביכולותיהם להכשיר את הדרקונים לתעופה ייחודית ואף לחימה משותפת .

על כן הלוחמים היו מתיידדים עם דרקון התואם את אישיותם כבר מגיל בו בקעו מהביצה

והיו מפתחים יחדיו קשרי תלפטיה עמוקים ויכולות סנכרון בין הגופים בשלבי התעופה והאימונים לקראת הלחימה. עד אשר תודעת הלוחם והדרקון היא אחת - תודעת כוח שלמות חכמה וידע .

יחד הם יוצאים למשימות ויחד הם חוזרים .

ממלכת הדרקונים בימי למוריה הייתה מהגדולות בכל רחבי הפלנטות , הדרקונים אשר הגיעו למרחבי יבשת האם צמחו והתפתחו ולמדו את הפעלת הגופים שלהם ברמת הרב ממדיות , יסוד האש עמו הגיעו ליווה את רובם ביכולת שלהם לשלח צינור אשר עצמתי מליבת ליבם . אך יחד עם זאת פיתחו הם את תודעתם הגבוהה ולמדו הם להאיר מליבם בצינור האשר שילח אור טהור הוא אשר יצא ברגעים בהם היו צריכים לרפא עולמות ולברא.


עם שקיעת היבשת התפזרו הדרקונים ברחבי הפלנטה , רבים מצאו מקומם נוח במזרח אך גם במערב היו אלו אשר המשיכו להתקיים , עד אשר תודעת האנוש ירדה כה נמוך וירדו הם לעולם הפנימי של הפלנטה . שם המשיכו וממשיכים הם גם היום להתקיים .


חלק הדרקונים אשר ירדו אל מעמקי הפלנטה , המשיכו לשאת את תהודתם אל אותם בני האנוש המפותחים , אשר בעלי היכולת לתקשר ולאפשר לעצמם חיבור ישיר אל תודעת הדרקון . אחד מהדרקונים המוכרים לרבים הנו , אורליו - הוא זה אשר מעניק לאותם בני אנוש את היכולת התקשורת הראשונית אל ממלכת הדרקונים אשר במימד החמישי .


בימי למוריה , לכל לוחם היה דרקון המלווה אותו בכל תקופת חייו , מילדות לבגרות , , יחד היו יוצאים ללמידה והגנה על שערי היבשת האם .בין עצים הזוהר וההרים בין האגמים והנחלים היו עפים הם במהירות חוצים את השמיים הבהירים וחותכים בירידה חדה אל העמקים הנסתרים , יחד אל הלוחם והדרקון היו מצטרפים לתעופה עוד לוחמים ועוד דרקונים .

פעמים רבות , הלוחם אהב יותר מכל את התעופה המשותפת שלו על גב הדרקון עם הנסיכה ...

במסעות המשותפים הם היו מגיעים למחוזות לא נודעים ומבצעים יחדיו משימות אשר הוענקו רק להם .


יחד הם היו יוצאים למסעות מעל פני האדמה , באותו היום הם עלו על כנפיו של הדרקון , כנפי הדרקון נפתחו לרווחה והאירו את המרחב , אנרגייה ותהודה הדהדה את כל שהיו בסביבה, אט אט הם החלו עולים מעלה מעלה מעבר לכל עץ ושיח , מעבר לקריסטלי הענק ולבתי האור , מעבר להיכלים ולאגמי הקריסטל , יוצאים לאותם שערי אור סודיים אשר הובילו אותם למערות קריסטל רוטטות , שם בין צבעי האור , נכנסו אל שער אור רוטט אשר הכיל אותם ושאב אותם פנימה .


הלוחם והנסיכה נכנסו פנימה אל מערות הקריסטל אל היכלי האור העתיקים , הם ידעו כי שערי ההיכלים נשמר בקפידה והדרקונים היו השומרים .

במעמקי ההיכלים היו מוצבים קריסטלי ענק - 12 ההיכלים של השמיים , היו הכילי האור אשר חיברו את תווי קשת האור סביב יבשת למוריה


בכל היכל , הדהד לו קריסטל ענק אשר ריחף באוויר והאיר , לכל קריסטל היה כיוון ותדר ייחודי , יחד ה12 הקריסטלים התוו את תהודת תדר יבשת למוריה , אם אחד לא היה מאוזן , היה זה פוגע בכל תושבי היבשת . היות ושדות גופם היו מחוברים לרשתות הפעילות סביב למוריה.

במקרה של נפילת הרשת ידעו כולם , כי הדבר ייפגע טוטאלית בכל החיים על פני היבשת .היתה חשיבות מרבית לשמור על התדר האישי ולהתאים אותו לתדר יבשת האם למוריה. תודעת גן העדן .


השמירה על הקריסטלים הייתה רבה . לוחמי האור היו אלו אשר ידעו היכן הם מוסווים .

ביום ההוא , היום בו ידעו כי היבשת עומדת לשקוע , הגיעו הלוחם והנסיכה יחד עם צוות אור היהלום הם עברו בין כל הקריסטלים, היה עליהם לנתק את הקריסטלים מהמקור להורידם אל מעמקי האוקיינוסים , ולהטמין אותם, עד ליום ששוב תשוב תודעת האנוש למימד החמישי , וליכולת הפעלת הקריסטלים מחדש.


על הקריסטלים להיות מוטמנים בממלכות המיים , אטומים וכבויים בכל ימי האפלה

כך נאמר להם על ידי כהני האור של למוריה , כך היה .


באותו היום , רגע לפני השקיעה לקח הלוחם איתו את אורליו ואת הנסיכה , הם עפו ממקור קריסטל אחד לשני הם הגיעו אל הקריסטל השנים עשר, אשר נמצא במערה , הם זיהו את הקריסטל הייעודי, האחרון , וגם אותו נטרלו יחד עפו ומגב הדרקון אל מול הקריסטל נצבו , ונשאו את מילות הקוד אשר למדו , באומרם את המילים 12 פעמים , הקריסטל כבה, ואט אט החל לרדת , הם הושיבו אותו על תושבת עור ענקית , ויחד עם הדרקון , הובילו את הקריסטל הענק , אל אל ממלכת הים…שם בימים של צפון הפלנטה דרום מזרח ומערב הוטמנו הקריסטלים .מיליוני שנים שמרו עליהם בני הים .


היום בימי ההתמרה הגדולים של הפלנטה , הקריסטלים עודם במעמקי המצולות , במימד החמישי , הנסיכה והלוחם יודעים את מקום הקריסלים ועוד יגיע היום בו יעברו הם באותם הנקודות ויעלו את קריסטלי הענק שוב אל המרומים , יעלו אותם שוב אל אותם היכלי אור , ויפעילו אותם ברחבי הפלנטה , זו אשר חדשה תהיה טהורה מכל שליטה וכוחניות . אזי תפתח הפלנטה את תהודת האור הטהורה של הממד החמישי , והאנושות החדשה תתעלה אל מקומה הטבעי במערך האלוהי האחד .


אל הפרקים הראשונים במסע ״הנסיכה מטלוס״

מוזמנים להיכנס ל :

פרק א- לחץ כאן

פרק ב- לחץ כאן

פרק ג- לחץ כאן

פרק ד- לחץ כאן

פרק ה- לחץ כאן

פרק ו - לחץ כאן

פרק ז- לחץ כאן

פרק ח- לחץ כאן

פרט ט - לחץ כאן

פרק י- לחץ כאן

Comentários


bottom of page