high prist ADAMA

הכהן הגדול אדמה

אדמה הינו דוברם של הלמוריאנים, החיים היום במימד החמישי, מתחת להר שאסטה בקליפורניה.כהגדרתו, הוא מורה עבור האנושות.
הוא גם חבר בדיפלומטיה הגלקטית , המחברת אל אחינו ואחיותינו בכוכבים בגלקסיות השונות .בתוך ומחוץ לפלנטה.
אדמה יחד עם מועצת ה12 בעיר האור טלוס, אחראים על הטענתה ובריאתה של הרשת הקריסטלית המקיפה את הפלנטה.
הכהן הגדול אדמה, נושא את אורה של הקרן הכחולה, של הרצון האלוהי. נושא את תדר האהבה והחמלה, ותומך בתהליך ההתעלות הפלנטרי.


הוא מלמד אותנו, דרך התקשורים שהועברו, דרכים קלות ובעלות יישום וחכמה רבה להגיע למצב קבוע של ריפוי,הארה,אהבה,שלום,יופי ושגשוג עבור כל בני האדם שבוחרים ללמוד זאת.מסריו הועברו למחברת אורליה לואיז ג'ונס ז"ל, והיום מסריו מועברים לאנשים שונים , שאוחזים בליבם את הרטט של לב למוריה.מילת הקסם של אדמה היא "אהבה" .אהבה בכל רגע, אהבה ללא תנאי ובכל תחום.


"עד שנפגש, המשיכו לתרגל את אומנות האהבה האמיתית , שמתחילה באהבה עצמית.מי יתן ולבכם יהי מלא באהבה לזולתכם ולכל הבריאה.אתם יהלומים יקרי ערך וביטויי אהבה של האלוהים אבינו/אמנו".
אנו התפתחנו לישויות שרוטטות ברטט המימד החמישי, בגופים שהשיגו מצב של נצחיות ושלמות מוחלטות.אנו שמרנו דחיסות מספקת בגופים שלנו במטרה להשאר גלויים ומוחשיים כרצוננו, ובה בשעה מבלי לחוות מגבלות כלשהן.התרשים הסולרי המקורי של הגופים שלנו זהה לשלכם.
הדנ"א שלנו זהה לשלכם…הדנ"א שלנו המשיך להתפתח והגופים הפיזיים שלנו אינם חווים התנוונות וזקנה, אל על פי שאנו חשים פיזיים ממש כמותכם.ביסודו של דבר, לגופים שלכם ולגופים שלנו פוטנציאל זהה. הם נבראו על פי אותה תוכנית אלוהית.
משמעות הדבר אהובים,שבעוד כמה שנים קצרות, כאשר המודעות שלכם תזנח את המגבלות והשיפוטים של המימד השלישי ותאמץ את המודעות ואת האהבה חסרת תנאים של המימד החמישי, כולכם תלמדו להעלות את התדר של גופכם, כפי שאנו עשינו.התהליך יהיה יחודי עבור כל אדם ואדם, ואתם תשחררו את כל האמונות המגבילות הישנות שגרמו לכם, סבל ומחסור.

 

"כאשר אתם מתנגדים למה שטוב היותר עבור נתיבכם,
נשמתכם תאפשר לכם לצעוד בו,
עד אשר לא תוכלו לשאת זאת עוד.
אנו מזמינים אתכם לבחור גורל שמח יותר,
על ידי קבלת החלטות כחמות יותר".


"כל בריאה מתחילה בדמיון שלכם.
הדמיון הוא כלי העומד לרשותכם להגשמה מודעת,
השתמשו בו כדי לברוא באופן חיובי,
החלומות הפרועים ביותר שלכם יהפכו למציאות".


(מתוך הספר למוריה החדשה מאת אורליה לואיז ג'ונס בהוצאת אהבה ובתרגומה של סמדר ברגמן).