top of page

ארגון טלוס העולמי

ארגון טלוס העולמי , הנו ארגון שהוקם על ידי אורליה לואיז ג׳ונס , אנו ארגון התנדבותו תומך תמיכה מלאה במשימה הלמוריאנית למען התעלות הפלנטה והאנושות , ארגון המסור להפצת המידע והתורות מטלוס המכילים מפתחות חוכמה בדרך להגשמה עצמית ולחיים מוארים. 

 

מטרות הארגון:

  • הפצת המשימה הלמוראנית בעולם 

  • לעורר את לב למוריה השוכן בתוך כל את מאיתנו . 

  • הושטת יד ועזרה לכל מי שמבקש לאמץ את הרטט של למוריה ולמצוא את גן העדן האבוד. 

  • תמיכה בכתבים ובעבודה של טלוס בכל השפות 

  • כינון אתר למוראני . 

  • שמירה על קשר עם ארגוני טלוס בכל העולם למטרות משותפות 

  • הצעת קורסים וסדנאות להתפתחות אישית ופלנטרית

  • מובילות הארגון בישראל איילת סגל ונורית טבנקין וכל צוות המתנדבים ומובילי הלב הפועלים בהתנדבות מלאה 

טלוס מסביב לעולם

חברים טלוס
iPhone 12, 12 Pro – 3.jpg

החברים של טלוס מסביב לעולם

Group 630.png
bottom of page