Stars
Group 634@2x.png

נאקאל- היכל הלמידה לחכמת למוריה

ברוכים הבאים להיכל הלמידה לחכמת למוריה- Nakal אשר נמצא בעיר האור טלוס ומרכז את כל הידע הלמוריאני.
מתוך ידע זה נבנו הקורסים שלנו שמועברים על ידי מורים מהקהילה ובליווי הכהן הגדול אדמה

שבע הלהבות הקדושות

שבע הלהבות הקדושות

קבלת תדרי אור הבריאה להגשמה מלאה

מהלכה למעשה

מהלכה למעשה

מסע בדרך להתעלות

מעגל שמאני

מעגל שמאני

'תקשורת של אחדות ואהבה במעגל הריפוי בטלוס ויליג

הנני אחדות האור

הנני אחדות האור

הפעלה וחניכת שדות גופי האור

חמש הלהבות החדשות

חמש הלהבות החדשות

היכרות עם הלהבות החדשות הנכנסות אל פלנטה

מהלכה למעשה

מהלכה למעשה

אנרגיית המין

הכשרת כהני למוריה

הכשרת כהני למוריה

הארת רבדי ה DNA האלוהי שבתוכינו

טקס התעלות

טקס התעלות

טקס הגשמת בקשות הלב

מהלכה למעשה

מהלכה למעשה

החיבור לייעוד האישי

לוחות הברקת

לוחות הברקת

לאותם אלו היודעים לעסוק בתורת התדרים