top of page
סדנת בריאה דרך הרחם

סדנת בריאה דרך הרחם

כל מפגש מלווה בתהליך מדיטציה בליווי שירה וצלילים, תהליך ריפוי ובריאה מחודשת.

שערי האדמה נפתחים עבורך...
החיבור לרחם הקוסמית, המכילה, הבריאה הראשונית שיש בה הכל. אור וחשכה.
דרכה נבראנו, הגענו לעולם, אליה אנחנו מחוברות תמיד והיא לוחשת לנו באהבה, רוך, חמלה.
בדרך, החיבור נשכח ויצרנו נפרדות.
אך היא לעולם לא נפרדה מאיתנו ומחכה לנו שנזכר ונחזור, ילדותיה האהובות...
היא שם בשבילנו...
בואי להיזכר, להתחבר ולהיות מתוך אחדות פנימית עמוקה.
איתך,

שערי האדמה נפתחים עבורך...

החיבור לרחם הקוסמית, המכילה, הבריאה הראשונית שיש בה הכל. אור וחשכה.

דרכה נבראנו, הגענו לעולם, אליה אנחנו מחוברות תמיד והיא לוחשת לנו באהבה, רוך, חמלה.

בדרך, החיבור נשכח ויצרנו נפרדות.

אך היא לעולם לא נפרדה מאיתנו ומחכה לנו שנזכר ונחזור, ילדותיה האהובות...

היא שם בשבילנו...

בואי להיזכר, להתחבר ולהיות מתוך אחדות פנימית עמוקה.

איתך,

אמא אדמה


1- חלימה- נאפשר לעצמנו להתחבר לחלומות שלנו ולזכך אותם. דרך צ׳אקרת הגרון נתחבר לקול

הפנימי שלנו ונבטא את הקול העולה מתוכנו, כך נאפשר לחלום להתבהר ונתחיל בביטוי

הראשוני שלו.

2- זריעה- את החלום נזרע ברחם המהווה אדמה עוטפת ורכה. נעבור תהליך לריפוי הרחם,

נשחרר את הזיכרונות שלא משרתים אותנו יותר ונזין את הזרע באהבה, חמלה ובטחון.

3- נביטה- נרגיש בנוכחות של האנרגיה החדשה שזרענו אשר כעת זקוקה לחום, מים, אהבה כדי

לנבוט ולצמוח מחדש. דרך חיבור וריפוי של הילדה הפנימית בתוכנו נאפשר לאותה אנרגיה

להתחיל ולנבוט.

4- הגשמה/בריאה- בתהליך קסום שמחבר את הרחם שלנו לרחם הקוסמית ולמערת הבריאה

בלמוריה, נברא את המציאות החדשה בחיינו, נבטא אותה בתנועה להגשמה מלב האדמה

לרחם הבריאה.

5- חגיגת הבריאה- מנחה לאמא אדמה- תודייה- ברכה ותפילה

את המסע ילוו שירה וצלילים מרפאים. כאשר הצלילים חודרים לתאים, הגוף מתעורר לחיים, נזכר,

ישנה התרחבות ואז מתאפשר הריפוי.

בואי למסע פנימה, למרחב של קסם והתמרה, הצלילים יהוו אדמה רכה ובטוחה, רחם חמה ועוטפת,

נצלול, נזכר, נרפא ונשחרר את כל מה שלא משרת אותנו יותר ונזרע זרעים חדשים למימוש

הפוטנציאל הגבוה ביותר שלנו כאן בזמן הזה בחיבור לכל היש.

שירי האשה- מחברת עולמות של מעלה דרך שורשי לב הבריאה.

הולכת בדרכיה של האמא


שרה את שירת למוריה, שירת הלב והאדמהעוצמת המעגל: המעגל יוצר בתוכו חיבור בין הלבבות המקודשים, חיבור בין שמיים וארץ לשלם, אחד, אינסוף. בתוך המעגל נוצרת הרמוניה באופן טבעי. הרמוניית המעגל משלבת בתוכה את ארבעת האלמנטים, אדמה, מים, אויר ואש.

וכך באופן מופלא נוצר איזון האלמנטים בכל אחת ואחת. כאשר איזון זה מתקיים הריפוי מתרחש באופן מופלא וקסום.

מגשימים
יום חמישי, 6 ביוני 2024
16:00
5
sessions number
444
Price for the entire course (NIS)
בימי חמישי

שערי האדמה נפתחים עבורך...

החיבור לרחם הקוסמית, המכילה, הבריאה הראשונית שיש בה הכל. אור וחשכה.

דרכה נבראנו, הגענו לעולם, אליה אנחנו מחוברות תמיד והיא לוחשת לנו באהבה, רוך, חמלה.

בדרך, החיבור נשכח ויצרנו נפרדות.

אך היא לעולם לא נפרדה מאיתנו ומחכה לנו שנזכר ונחזור, ילדותיה האהובות...

היא שם בשבילנו...

בואי להיזכר, להתחבר ולהיות מתוך אחדות פנימית עמוקה.

איתך,


course registraition

Teachers in the course

שירי שטיינמץ
שירי שטיינמץ

לכל אחת מאתנו יש את הקול הייחודי שלה, הקול איתו היא הגיעה לעולם.

053-334-6530

bottom of page