top of page

שבת, 03 באפר׳

|

Sdei Avraham

חניכת היכל למוריה אורות לעולם

בוקר אור 💜 בימים בהם העולם החדש נברא, אין יותר מדוייק מבניית היכל האור 💛 בטלוס ויליג׳. אנו מזמינים אתכם לאירוע ייחודי אשר יחד נברא עם אורנו .. יחד עם אחוות האור הלבנה שליחי האור מסדר מלכיצדק מסדר מטטרון המלאכים דיוות הטבע וכמובן אחינו מקהילת טלוס במעמקי שאסטה . נמקד את תהודתנו בתדר ההגשמה

הרישום נסגר
אירועים אחרים