top of page

ג׳קי גולד פדר

מורת שפת האור

https://www.teloslemuriaisrael.com/representation

מכוכב הבית היא הגיע נושאת את ליב האהבה האין סופי של כוכב הבית mu

מרפאה עם שפת האור , מביאה את הקודים בשירה וריפוי של שפת למוריה העתיקה . 

bottom of page