top of page

היכרות עם הלהבות החדשות הנכנסות אל פלנטה

 חמש הלהבות החדשות

קבלת תדרי אור הבריאה להגשמה מלאה

 שבע הלהבות המקודשות

שערי הספרייה הקוסמית נפתחים בפנינו

בית ספר למסתורין

קבלת כלים לחיים מלאים בחיבור רוחני וגשמי

מהלכה למעשה

טקס הגשמת בקשות הלב

טקס התעלות

הארת רבדי ה DNA האלוהי שבתוכינו

הכשרת כהני למוריה

שירת למוריה- השיבה הביתה

עשרת הדברות
של האנושות
החדשה

50₪

מהלכה למעשה
מסע בדרך להתעלות

60₪
mt shasta small 15.jpg

MT Shasta

הר שאסטה זה מקום מיוחד מאוד, בלשון המעטה. הוא מהווה מוקד למלאכים, למדריכים רוחניים, לספינות חלל ולמאסטרים מממלכת האור. הוא גם ביתם של השורדים מלמוריה העתיקה.
mt shasta small 15.jpg

MT Shasta

הר שאסטה זה מקום מיוחד מאוד, בלשון המעטה. הוא מהווה מוקד למלאכים, למדריכים רוחניים, לספינות חלל ולמאסטרים מממלכת האור. הוא גם ביתם של השורדים מלמוריה העתיקה.
mt shasta small 15.jpg

MT Shasta

הר שאסטה זה מקום מיוחד מאוד, בלשון המעטה. הוא מהווה מוקד למלאכים, למדריכים רוחניים, לספינות חלל ולמאסטרים מממלכת האור. הוא גם ביתם של השורדים מלמוריה העתיקה.
mt shasta small 15.jpg

MT Shasta

הר שאסטה זה מקום מיוחד מאוד, בלשון המעטה. הוא מהווה מוקד למלאכים, למדריכים רוחניים, לספינות חלל ולמאסטרים מממלכת האור. הוא גם ביתם של השורדים מלמוריה העתיקה.
mt shasta small 15.jpg

MT Shasta

הר שאסטה זה מקום מיוחד מאוד, בלשון המעטה. הוא מהווה מוקד למלאכים, למדריכים רוחניים, לספינות חלל ולמאסטרים מממלכת האור. הוא גם ביתם של השורדים מלמוריה העתיקה.
mt shasta small 15.jpg

MT Shasta

הר שאסטה זה מקום מיוחד מאוד, בלשון המעטה. הוא מהווה מוקד למלאכים, למדריכים רוחניים, לספינות חלל ולמאסטרים מממלכת האור. הוא גם ביתם של השורדים מלמוריה העתיקה.
bottom of page