top of page

קורס מהלכה למעשה

מסע בדרך להתעלות

מהלכה למעשה

אפשרו לעצמכם להתעורר לחוש את הכוחות המיוחדים שלכם וליישם אותם בחיי היום יום, במעשה!

הנכם מוזמנים לארבעה מפגשים מרתקים.

זה הזמן לבחור מחדש את דרכנו במסע חיינו הנוכחי בדרך להתעלות

 1

חלק ראשון

אנרגיית המין

מהלכה למעשה

אפשרו לעצמכם להתעורר לחוש את הכוחות המיוחדים שלכם וליישם אותם בחיי היום יום, במעשה!

הנכם מוזמנים לשלושה מפגשים מרתקים.

זה הזמן ליהיות בשלמות עם החיבור לזוגיות הקוסמית הייחודית לנו.

2

חלק שני

החיבור לייעוד האישי

מהלכה למעשה

אפשרו לעצמכם להתעורר לחוש את הכוחות המיוחדים שלכם וליישם אותם בחיי היום יום, במעשה!

הנכם מוזמנים לשני מפגשים מרתקים.

זה הזמן להגשים את שליחותינו בפלנטה ארץ

3

חלק שלישי

bottom of page