top of page

TeloShastaVillage

עודכן: 6 במאי 2021״אחים ואחיות למוריאניים,


מאז יותר מעשור אני, הכהן הגדול אדמה מעביר את המסרים והידע שלי לאנושות.


אורליה הייתה הראשונה שתפסה את התדר והעבירה אותו לליבם של אלפי בני אדם.

ובעשור האחרון אני פועל בשיתוף מלא עם ביתי איילת המוכרת לרבים כאוהלת


ועם נציגי ארגוני טלוס בכל יבשות הפלנטה .


הקמנו ארגוני טלוס רבים עלי אדמות, ארגונים שעברו שינויים ועליות וירידות. כיום כל ארגון שומר על התדירות המדויקת בקהילה שלו. בעוד שיש קשר אנרגטי לרשת הגבישית וללב הלמוריה, ואתם, מנהיגי היקרים של הארגונים הללו מכירים זה את זה. החברות והתמיכה נובעות מלב הלמוריאני הקדוש שלנו ואנחנו מהעיר טלוס רואים ותומכים ושמחים עם זה.


בשנה החדשה 2021 תדירות האחדות מפותחת וזה הזמן הנכון לאחד את כל ארגוני הטלוס בעולם, להחזיק את תדר האהבה באיחוד והארה מהמקומות הרבים בהם אתם נמצאים.


חיבור הלבבות חיוני כדי שהתדירות תהיה מאוזנת בכל מקום. אתם טוענים זה את זה וכך אוחזים ברשת הגבישית המקיפה את כדור הארץ ושומרים על אחדות החמלה והחסד.


ביתנו בשסטה הוא הפורטל לרישומי האקאשי מהימים העתיקים של למוריה. אתה מוביל קבוצות רבות להר שעובר תהליכי פיתוח ועולה. אנו פותחים בפניכם את האפשרות להקים את הבית המשותף (המשותף) לארגוני הטלוס העולמיים בשסטה. הרעיון של כפר רוחני, מגיע מטלוס ישראל המחזיקה בלהבת היצירתיות וההתחדשות, אך השותפות קיימת לכל ארגוני הטלוס בעולם.


אנו מעיר האור הטלוסאנית מהרכים ומובילים את הדיוקים האחרונים המתממשים להגשמת בריאת הכפר

ויום המפגש .


מבורכים הנכח ,

הנני אדמה ״


האם אתה מעוניין לקחת חלק ביצירת קהילה למורית עלי אדמות אשר תתבסס על אותו ידע ואופן חיים כפי שאנו מנהלים בטלוס .?


במבנה הכפר יהיה מרכז / מקדש בצורת שמש


בה יתקיימו תקשורת אנרגטית, ריפוי, ידע והתעלות. מהמרכז יפיקו הרחבות שיובילו לבתי האור שלכם.


כל ארגון יוכל לקחת חלק כחבר בקהילה, ובדרך הממד החמישי תנהל את הכפר ותשמש מודל לכל כדור הארץ.


זה הזמן המדויק לעשות צעד גדול וליישם את עיר האור של טלוס מעל קרקע טלוס בהר שאסטה.


כפי שבראנו את הכפר והיכל האור בטלוס ויליג׳ בישראל


אתם מוזמנים להצטרף ולהיות חלק מהפרויקט האדיר הזה

כתבו לנו לTelosisrael@gmail.com

במה הייתם רוצים לתרוםאהבה ואור

טלוס למוריה ~ הבית של הלב


לאתר TeloShastaVillage:

לכל מפגשי הקהילה אתם מוזמנים

1 Comment


גאיה לוי
גאיה לוי
Apr 20, 2021

מרגש ❤💎💜💚

Like
bottom of page