top of page

אתם אלה להם המתנתם 

...״אנו אומרים לכם בכל הכנות שהלב שלנו יכל להכיל , שהזמן הנוכחי בהיסטוריה של כדור הארץהוא זמן של אפשרויות אינסופיות . זהו הזמן הקסום של הבריאה , מהמקור האלוהי הגבוה ביותר ועד למקום הדחוס ביותר של המציאות הפיזית שלכם . אנו מכירים את לבבותיכם ומרגישים כיצד הם מברכים אותנו באמת זו , אף על פי שהמוחות שלכם נאבקים עדיין לתפוס את ההיקף המלא של מה שאנו אומרים לכם . המוחות שלכם דורשים עדיין טקסים וכללים , הוכחה בלתי ניתנת להפרכה , לפני שתניחו רגל אחת על נתיב חדש זה. לכן נעבוד יחד עם התהליכים אשר אם תאפשרו להם ,יוכלו להרחיק אתכם מהתדר הספרק וההכחשה ולהחזיר אתכם לתדר האמונה והאמון .


כפי שאמרו לכם הזרנים הילידים המכובדים שלכם :

״אתם אלה להם המתנתם ״


בתוך כל רמת רטט שאליה אתם מתחברים ושאותה אתם משלבים , ״הפעילות הופכת פשוטה יותר״ , אבל התוצאות הופכות נרחבות הרבה יותר.


השלב הראשון הוא לשאול את עצמכם מי אתם ומהן מערכות האמונה שלכם , אך לא ממקום של אגו חסר ביטחון או מערך עצמי נמוך .

רק כאשר תאמצו סתירה זו , תגיעו לשלב הראשון של המאסטריות שלכם .


הרמה הראשונה של המאסטריות היא החוויה הפנימית שבלבכם , היותכם נוכחים בהווה.

המאסטר הוא אדם שמבין בלבו ממקום של הודיה , הדואליות היחידה הקיימת היא זו שמבין היותו ער להיותו שרוי במצב אשלייה.


השלב השני הוא לזהות ולבחון כל אמונה לגבי מה שאתם ״חושבים שאתם יודעים ״ עד עתה . דרושה לשם כך אמונה רבה.

השלב השלישי הוא מקודש, זוהי חווית הקשר עם נשמתכם כשער לעצמי האלוהי שלכם .

לפני שתתנתקו לצמיתות מהאמונה, אתם חייבים להחזיר לעצמכם את האנרגיה הכלולה בה, או שחלק מכם ימשיך להיות מנותק מן העצמי .


השלב הרביעי של יישום זה מורכב משלושה חלקים :

במשך היום היו מודעים לרטטים שנוצרים על ידי כל מחשבה, מילה או מעשה, למדו לזהות את מה שמרחיב את האנרגיה שלכם , ואת מה שמרוקן אותה.


אנו ממתינים כאן בסבלנות לבואכם , האירו באורכם , הגיע הזמן לכך .


אנו עושים זאת למען ההתפתחות של המהות האלוהית שלנו , ואנו עושים זאת למען טובתם הנעלה ביותר של כל הממלכות השוכנות על ובתוך הפלנטה הנפלאה הזאת שאנו מכנים ״אמא״ .

זו אחירות רצינית ואלוהית שמונחת בכבדות מה על כתפיכם , ואך על פי כן , מעניקה לכם חסד שאין דומה לו בהיסטוריה של כדור הארץ.


לתרגיל העצמי המתפתח דרך הספר ״ הלכות הממד החמישי / אורליה לואיז ג׳ונס / טלוס למוריה
Comments


bottom of page