top of page

שגית ברומברג

לנקה הלוחמת מובילת אור מתקשרת

https://www.teloslemuriaisrael.com/representation

מימי האור העתיקים היא פוסעת במרחבי האפלה מאירה ויחד עם הלוחם מטלוס נוכחת ונושאת אל לפיד האור חרבות האור ומעניקה מעצמתה

bottom of page