top of page
ספר ילדים - הרפתקאות אוריון בעיר האור טלוס

ספר ילדים - הרפתקאות אוריון בעיר האור טלוס

60.00 ₪מחיר
זהו סיפורו של אוריון , אשר יוצא למסע מעבר
לזמן ולמרחב, ילדנו ילדי הקריסטל והקשת,  ילדי המילניום, הם בעלי ראייה אחרת. יודעיםבעזרת הספר עם קריאתו הילדים עוברים חוויה של התעוררות אל תדרים חדשים, הזיכרון נפתח ומתגלה עולם חדש הרמוני, המעניק כלים להתמודדות יום יומית בחיינוהרפאותקיו של אוריון בעיר הקריסטלית טלוס לוקחת את הילדים להכרות עם עולם דימויים ופתיחת עולם הרגשות והעמקת תחושת הביטחון האישי