top of page
נשות למוריה

נשות למוריה

98.00 ₪מחיר

חוכמה עתיקה לזמנים מודרניים

נשות למוריה
האם ייתכן שהיה קיים מקום בשם למוריה? מה לגבי היבשת הנעלמת של מו? מהי למעשה המשמעות של

להיות למוריאנים עבורכם היום? התשובות לשאלות אלו ועוד נחשפות בספר זה.

הסופרת האוסטרלית, מוניקה מוראני, ריכזה את כל מה שקריון אי פעם תיקשר אודות למוריה הקדומה, ועל
תפקידן של נשים במקום המיסטי הזה. מאז 1989, המסרים האוהבים של קריון הפכו ידועים ברחבי העולם.
המחברת מציגה חומר שמעולם לא פורסם קודם לכן.

 

בנוסף, ישנו פרק מיוחד מאת ד״ר אמבר (מלי״הא) וולף,
שהיא היוצרת של אחוות הנשים הלמוריאנית. הודות למוניקה ואמבר, יש לנו כעת הבנה טובה יותר לגבי
המקורות האלוהיים שלנו וכיצד אנחנו יכולים ליישם את החוכמה העתיקה הזו בעולם המודרני של היום.
כיצד החוויה הלמוריאנית רלוונטית להיום? באותם ימים, רבים מכם למדו אמיתות ליבה רוחניות מאמהות
הכוכב הפליאדיות, וזה עדיין באקאשיות שלכם! היום הזרע האקאשי הזה מוכן להתעורר ומוכן לשנות את מי
שאתם חושבים שהנכם. - קריון

 

מוצרים דומים