top of page

מסרים מהכינוס באגרתא - לקראת שער האריות ה8-8-2022 

״בני אור אהובים

הנה הוא השער אשר מאפשר לרבים מכם לשוב לתקשורת ערה ובהירה

אל מול מערכת הכוכבים השער הנפתח אל היוניברס האין סופי , השמיים שוב מהדהדים את החיבור אל כוכב המאיר בישורת אחת עם שער האור בפורטל הפירמידה הגדולה גיזה .

כוכב יופיטר הוא המכוון אותנו לנוע אחר הרוח הגדולה המחברת אותנו שוב למסעות האסטראלים , אל הפילוסופיה והידיע הרוחנית שלנו כי משהו אכן כה משמעותי מתרחש בפלנטה ארץ במהלך המעבר בשער זה .


בעת העתיקה היו כהני השבטים / השמאנים / המתקשרים , היו הם המכוונים את בני השבט להתאחד למעגל של תפילות והנעת האנרגיות כך שכל נשמה באשר היא תוכל לצאת ולשוב עם יכולות חדשות אל גופה ומישורה הייחודי בהתנהלות האישית שלה במסע על פני האדמה .


בעוד שער זה נפתח , מערכות הכוכבים , מערכות צוותי האור , מתאספים כולם הם לאחד , אין זה מקרי כי דווקא בימים אלו מתרחשים מעל פני האדמה מאבקי אור וחשכה , הן ברמה הצבאית והן ברמה האישית של בן האנוש .


זהו הזמן להבנה כי , השער הנפתח הנו שער האמת , הנו שער המעניק לכל נשמה ברמה האישית וכן ברמת משפחת האור אליה היא משתייכת לקחת חלק פעיל ברמה האלוהית , הפלנטה נוכחת כיום בימים מאוד משמעותיים

שנת 2022 - הינה הייתה שנת השחרור הגדול , ותמשיך להדהד לאורך העשור הקרוב לנשמות כה רבות .


אהובים , אתם מעל פני האדמה , רבים מכם יחד עמנו נוכחים בכינוס הגדול המתרחש בלב רשת אגרתא בימים אלו , הכינוס הגדול הנו כינוס של כ122 תרבויות אור מגוונות אשר נוכחות במרחבי היקום ויקומים מקבילים בפלנטה ארץ , רבים מכם יהיו עמנו בכינוס זה.


אנו מבקשים מכם , היו ביום השער במקום המעניק לכם את מיטב האור במעגלים המעניקים לכם את האלכימיה והאמונה במלאה .

התשוקה שלכם להיות אחד עם רמת הנשמה והשליחות המיועדת בימים אלו הנה כלהבת התמיד , הנוכחת בניצוץ נשמתכם , על כן אהובים זהו הזמן לצאת עם לבכם ביום זה , ולהנכיח את האור שלכם .


אנו מכנסים את אלו בעלי התשוקה , אנו מכנסים את אלו היודעים בליבם ויחד אנו בוראים את הבריאה החדשה אל מעל פני האדמה .

בימים ההם בהם איזור המדבריות במזרח התיכון היו עמקים שופעים , לימים אלו בהם נוכח המזרח התיכון בפני תפנית אשר תשפיע על כלל מדינות הפלנטה .


זוהי תקופה מיועדת לשליחי משואות האור , לשחרר עת תודעת הקולקטיב של כדור הארץ לתודעת הרוח והאהבה האמונה והאומץ להיות אתם שאתם .


העצמה המיסטית אשר תחושו ביום השער של ה8/8 , תביא עימה את האומץ להמשיך ולהוביל , כו השחרור של הפחד וההתמסרות למשואות האור אשר ירדו ביום השער הם האנרגייה שהאריה מביא עמו - אומץ ללא תנאי .


אנו נהייה עמכם ביום זה ,

היו האור שהנכם , מעגל הלידה החדש של פלנטה ארץ הנו עומד בפני הפריצה הגדולה , היו באמונה .

זהו המחזור הסופי של הפלנטה , זוהי התקופה בה היכולות הרב ממדיות שלכן נמצאות בפני פתיחה כמותה טרם ידעה האנושות .

ביום השער יירדו לרבים מכם סמלים , ביום השער רבים מכם הנעים בין הממדים יזכו לקבל תובנות חדשות לטובת האנושות .


אנו עמכם ~ נציגי שובלי האור שובלי הכוכבים

הפליאדים , סיריוס, אקרטורוס אנדרומדה בני אטלנטיס ובני למוריה

אנו מערכות האור האלוהיות . ״


נמסטה ~תוקשר דרך איילת סגל 6/8/2022

Comments


תקשורים חדשים

bottom of page