top of page

יום א׳, 27 בדצמ׳

|

טלוס למוריה ישראל

- אירוע סיום שנת 2020- בית ספר למסתורין NAKAL

עד לא מזמן בתי ספר המסתורין היו מוסד מאוד סודי. את תורתו של ספר המסתורין מכילה הידע הפנימי ביותר של חייו ותורתו אלה יש שורשים עמוקים בידע שמאני ישן ודרכים של חוכמה.

הכרטיסים לא במבצע
הציגו אירועים אחרים