top of page

יום ו׳, 13 בנוב׳

|

פייסבוק

פתיחת לב למוריה , לעולם החדש, הנני אשר הנני ‎‎- בערוצי הפייסבוק

בני האהבה, בני האור - משפחת למוריה. יום שער של הרובד האלוהי ״הנני אשר הנני" נפתח לפנינו ב - 13/11 - כבכל שנה אנו נקראים למפגש קהילתי מורחב הש