top of page

יום ו׳, 01 בנוב׳

|

טלוס למוריה ישראל

מפגש בני הכוכבים להתעוררות זיכרונות ימי האור הגדול , שירת למורי

בני האהבה, בני האור - משפחת למוריה יום שער של רובד האלוהי ״הנני אשר הנני ״ נפתח לפננו ב1.11 כבכל שנה אנו נקראים למפגש קהילתי ביום זה. מפגש בו אנו שרים את שירת למוריה- שירת הלב.

הרישום נסגר
אירועים אחרים