top of page

יום ב׳, 18 בינו׳

|

טלוס למוריה ישראל

אם אתה תוהה, "האם הייתי למוריאנית? מאיזה מערך גלקטי הגעתי..?

הרצון לדעת את השורשים שלנו ואת המורשת שלנו הוא ישן כמו פעם. כשהיינו שבטיים חיינו על ידי השמש, הירח והכוכבים, וידענו את השורשים שלנו. ללמוריאנים היתה תחושה עמוקה של קשר עם הכוכבים - הפליאדות - והמורשת שלנו משם. לאחר אל