top of page

שבת, 07 ביולי

|

טלוס למוריה ישראל

לימודי התקדשות בבית ספר למסתורין - של הממד החמישי

כחלק מלימודי בית הספר למסתורין - של טלוס למוריה ישראל אנו מזמינים אותך , להצטרף אל מעגל לימודי התקדשות . אחת לחודש , במפגש ייחודי, יחד עם ספר החניכות ״התקדשות ״של אליזבט הייך. עם טקסים