top of page

יום ה׳, 28 בנוב׳

|

טלוס למוריה ישראל

למידת לוחות הברקת עם המאסטר תות׳

The emerald tablets נתנו בכתבים העתיקים , לאותם אלו היודעים לעסוק בתורת התדרים . עוד ועוד בני אנוש כמהים להיזכר ולדעת , ואני מזמין אתכם יקרים אל מעמקי ההכלים . בנקודת זמן זוהי בה שנת ה20 מגיעה לפניכם , במפץ האור הגדול אשר בשער ה2020 ייפתח , עם סיום מחזוריות ייקומית ופתיחה של חדשה. והידע של 1

הרישום נסגר
אירועים אחרים
למידת לוחות הברקת עם המאסטר תות׳

זמן ומקום

28 בנוב׳ 2019, 20:00

טלוס למוריה ישראל, HaOren Street 18, Magshimim, Israel

Guests