top of page

יום ג׳, 06 ביוני

|

מגשימים

הפרוטוקולים של הממד החמישי - הדרך להתעלות

קהילת אור אהובה, בימים כה משמעותיים אנו פועלים יחד עם משפחת טלוס העולמית , נשמח להזמינכם לערב מעורר , בשיח של שאלות ותשובות ומידעים חדשים לימנו ״הפרוטוקולים של הממד החמישי בערב זה נאחר אח אהוב מטלוס אוסטרליה , אנדוס זן .

ההרשמה סגורה