top of page

יום ה׳, 12 בדצמ׳

|

Sdei Avraham

12/12/2019 קריאת השמאנים למעגל הריפוי בטלוס ויליג

הקריאה אל ליל השער של ה12/12 בערב של כוכבים , חיבור אדמה ושמיים תקשורת עם הרוח הגדולה, במעגל הריפוי הייחודי בטלוס ויליג'- הכפר אקולוגי רוחני המחובר אל לב שסטה תיפוף של ריפוי של אהבה של שחרור לשיחרור הישן ובניית חיבור לבבות עם אחינו השכנים ברצועת עזה

הרישום נסגר
אירועים אחרים