top of page
חמש הלהבות החדשות

חמש הלהבות החדשות

לבריאה תכונות רבות של האל, כל אחת מהן מיוצגת על ידי רטט אנרגטי, רטטים אלה מכונים על ידינו להבות או קרניים.

בימים אלו, ימי האור, אנו לומדים את הלהבות החדשות, המעניקות לנו כלים חיוניים,
ללמידת קיומנו עם התדרים העצמתיים הנכנסים אל פלנטה ארץ, ולהתמרה התדרית החלה עלינו ועל כלל האנושות .


להבות הבריאה החדשות אשר נכנסות בימים אלו אל פלנטה ארץ.

מביאות לנו איכויות חדשות אותן נלמד במפגשים ונקבל מסרים חדשים מהמאסטרים האחראים על להבות אלו.

בקורס נצא למסעות אסטרליים אל מקדשי עיר האור טלוס ונפתח את יכולות התקשור הרב מימדיים שלנו.


במסגרת הקורס:


  • נלמד לאזן את 4 הגופים שלנו , ונקבל ריפוי והכוונה להכין את הגופים החדשים שלנו לתדרים

החדשים הנכנסים אל הפלנטה

  • נלמד להתחבר אל רבדי הDNA החדשים שלנו

  • נלמד לתקשר עם ההיבטים המקבילים שלנו

  • נלמד לנרחיב את תודעתינו

  • נכיל את התדרים החדשים הנושאות קרני הבריאה החדשות


  • נעביר מסרים מהמאסטרים הנעלים , חיבור מעולמות האור הגבוהים .

מגשימים
יום ראשון, 5 במאי 2024
16:00
3
מספר מפגשים
450
מחיר לכל הקורס (₪)
ימי ראשון

מידע על הלהבות החדשות הנכנסות אל הפלנטה , מסרים מהמאסטרים הנעלים , וקבלת הכלים להפעלת קסם הלהבות בחיינו הגשמיים . 

course registraition

מורים בקורס

נורית טבנקין
נורית טבנקין

הילרית ומאטסרית ברייקי, מורה בדרך האור בתודעת תדרי העידן הזהב השביעי

053-763-5288

איילת סגל
איילת סגל

MA בחינוך, פסיכותרפיסטית הוליסטית,
מתקשרת את הכהן הגדול אדמה

054-202-4635

bottom of page