top of page
מהלכה למעשה- אנרגיית המין

מהלכה למעשה- אנרגיית המין

אפשרו לעצמכם להתעורר לחוש את הכוחות המיוחדים שלכם וליישם אותם בחיי היום יום , במעשה!

עם הכלת אנרגיית המין ופתיחת צ'קרת המין והפעלתה מחדש אני בונים את הגופים שלנו לפעול בצורה מאוזנת עם האנרגייה הנקבית והזכרית וליהיות בשלמות עם החיבור לזוגיות הקוסמית הייחודית לנו.

במסגרת הקורס נחווה למידה ייחודית בעיר האור טלוס ממקדש האחדות בליווי מורי האנושות הכהן הגדול אדמה והמאסטר אהנהמר.

בימי למוריה , כל הוויה אור נשאה בהוויתה , זכרי ונקבי.
זכרי- יצירה, עשייה, שליטה
נקבי- חמלה, אהבה, נתינה פתיחות.
האיזון הכרחי בדרכנו להתעלות .
בעבר האיזון היה קיים , עם החיבור לאלוהות שבתוכנו ולבריאה.
חיבור בן גופי האור יצר פיצוץ אדיר , וניצוצות אור
היו נראות למרחקים , הוויות האור התמלאו באנרגיית החיים שהטעינה אותם .
במהלך הקורס נלמד את השערים הבאים:

שער ראשון – אנרגיית המין


  • פתיחת צ'קרת המין

  • איזון בן האנרגיות הנקביות והזכריות

  • תפקיד הנשים בזמן זה, תפקיד הגברים בזמן זה.

שער שני – יצירת זוגיות קוסמית


  • שלבים לאיתור התדר התואם ומפגש עם הבן הזוג המיועד לי .

  • איחוד אנרגטי עם הבן זוג הקוסמי במקדש האיחוד.


עם פתיחת צ'אקרת המין ואיזון אנרגיית המין בגופנו, אנחנו מגלים ומפעילים עוד ועוד אזורי גירוי ועצב שלא היו פעילים, המפעילים בנו עוד אזורי עונג. העונג לומד להתפזר בעוד אזורים ומרחבים בגוף, ברגש וברוח.
או לומדים להחזיר מחדש, לעצמנו את כל מה שלא קיבלנו כבר אלפי שנים – מיניות נטולת בושה, אשמה, שליטה, פחדים... כל אחד סוחב שם משהו, דווקא במקום שיכול להביא לנו המון מתיקות לחיים.מרכז טלוס למוריה מגשימים
יום ראשון, 1 באוקטובר 2023
16:00
3
מספר מפגשים
450
מחיר לכל הקורס (₪)
ימי ראשון

הפעלת אנרגיית החיים והתחייה , והפעלת גלגל התנופה בחיינו . להגשמה ושפע . 

course registraition

מורים בקורס

נורית טבנקין
נורית טבנקין

הילרית ומאטסרית ברייקי, מורה בדרך האור בתודעת תדרי העידן הזהב השביעי

053-763-5288

איילת סגל
איילת סגל

MA בחינוך, פסיכותרפיסטית הוליסטית,
מתקשרת את הכהן הגדול אדמה

054-202-4635

bottom of page