top of page
האנושות החדשה החיבור לייעוד האישי שלי

האנושות החדשה החיבור לייעוד האישי שלי

"הייעוד הנו חלק שבו הנשמה מגיעה עם דרכה הייחודית לארץ.
אכן כאשר הנשמה מתבוננת במחדש בכוח הבריאה שלה, ומכינה את חייה הגשמיים בגלגול החיים הנברא היא מודעת לכל האיכויות וכן לכל השיעורים אשר עימם היא בוחרת להתמודד שוב לאחר שחוותה גלגולים רבים כל כך.
ליטוש נוסף במטרה להצמיח את הנפש, במטרה להגיעה להתעלות הנפשית בחיים הגשמיים."

בקורס נצא למסעות ללמידה וחניכה במקדשי עיר האור טלוס בהובלת הכהן הגדול אדמה המאסטר אל מוריה והמשיח הפלנטרי סנאט קומרה


במהלך הקורס נלמד את השערים הבאים:

שער החיבור לרצון האלוהי - החיבור אל הבלו פרינט, מקור האלוהות,

וזיהוי והשיעורים המרכזיים במסע האישי שלי

שער בריאה - של מסע מחודש וחתימת חוזים נשמתיים חדשים בחיינו.

שחרור הישן והכנה אל השלב הבא.

שער החיבור לייעוד האישי שלי - מהו הייעוד שלי בפלנטה ארץ בזמן ייחודי זה

וכיצד אני מממש ומגשים אותו בחיי הגשמיים.


מרחב טלוס למוריה מגשימים
יום ראשון, 24 בדצמבר 2023
17:00
2
מספר מפגשים
450
מחיר לכל הקורס (₪)
ימי ראשון

נעבור ב12 שלבי התודעה להגשמת הייעוד המדוייק בחיינו . 

course registraition

מורים בקורס

נורית טבנקין
נורית טבנקין

הילרית ומאטסרית ברייקי, מורה בדרך האור בתודעת תדרי העידן הזהב השביעי

053-763-5288

איילת סגל
איילת סגל

MA בחינוך, פסיכותרפיסטית הוליסטית,
מתקשרת את הכהן הגדול אדמה

054-202-4635

bottom of page