top of page

נציגות טלוס בישראל

 

נציגות טלוס למוריה בישראל הן איילת סגל ונורית טבנקין- מפגש של נשמות עתיקות, יחד הגענו מכוכב הבית מו- בספינת הצי של בני למוריה.

עם הכהן הגדול אדמה והמאסטרים הנעלים, עם אחים ואחיות נוספים אשר בחרו לתמוך בתהליך בריאת הפלנטה. ולהיות הזרעים של הגזע הלמוראני .

 

בגופי הפליאדים התגלמנו, ומעוד פלנטות אחרות הגיעו והצטרפו לנשמות "המקוריות״ במטרה להתפתח כאן. תרבויות אלו התמזגו ויצרו את התרבות הלמוראנית.

למוריה, "המולדת״ הפכה להיות לתרבות נאורה על הפלנטה. ותרבות יפיפיה של למוריה התגשמה על אדמת האם אשר כללה את האוקיינוס השקט, את איי הוואי, את החוף המערבי של ארה״ב, איי פסחא, איי פיג׳י, אוסטרליה, ניו זילנד ומדגסקר.

כתוצאה ממלחמות, התרחש הרס גדול בלמוריה ובאטלנטיס, לפני 25 אלף שנים. שתי התרבויות הנעלות ביותר באותו הזמן, נלחמו זו בזו בשל שאלות ״אידיאולוגיות״, הן החזיקו בשתי דעות שונות מאוד לגבי הכיוון שאליו צריכות לפנות התרבויות.

 

בזמן המלחמות ההרסניות הללו, אנשים נאורים הידרדרו לרמות התנהגות נמוכות, כהני למוריה סיפרו לעם שבתוך פחות מ- 15 אלף שנים היבשות יושמדו, באותן ימים תוחלת החיים הממוצעת הייתה בין 20 ל- 30 אלף שנים. רבים הבינו שהישויות יחוו השמדה.

כאשר הלמוראנים הבינו שארצם עומדת להיחרב, הם שלחו בקשה לשאמבאלה הקטנה, שעמדה בראש רשת אגארתה באותו זמן, וביקשו רשות לבנות עיר מתחת להר השטסה, כדי לשמר את תרבותם ואת הרשומות שלהן. הר השטסה הכיל כבר ממערות רבות והלמוראנים בנו את העיר שלהם בתוכו.

 

הם קראו לעיר טלוס- שם שהיה שמו של האזור כולו המשמעות היא ״תקשורת עם הרוח, אחדות עם הרוח והבנת הרוח״.

טלוס נתבנתה ורשמות למוריה ניצלו, נבנו בה מקדשים הלהבות המקודשות, ובית הספר NAKAL למסתורין נפתח מחדש.

כיום אנו מתעוררים אל הקריאה של שירת למוריה החדשה.

עיר האור טלוס פותחת שעריה אל נשמות בני למוריה, בתודעת הממד החמישי.

 

כך קבלתנו אנו את הקריאה- משתפות באהבה.

מזמינות אתכן אל מעגלי טלוס למוריה בישראל ובעולם- מסע של משפחה.

 

אוהבות איילת ונורית

bottom of page