top of page
ספר אהבה בין המימדים

ספר אהבה בין המימדים

60.00 ₪מחיר

א ה ב ה
"והנה אני חשה כי מישהו עומד מאחוריי, ואני מרגישה את לבי מתרחב ואת
גוף האור שלי גדל, ואני יודעת כי לרגע הזה חיכיתי בחיים האלו. זה הרגע
שאותו סימנתי כנקודת ההתעוררות. הנשמה זוכרת.
כשאני מסתובבת, אני רואה לפניי את בת האנוש שנשמתי זיהתה. בלב רוטט
אני מחבקת אותה. זה חיבוק של שלום, אך הלב יודע כי זה יש כאן חיבור של
אהבה – אהבה לחברה שלא ראיתי זמן רב. הנשמה שלי היא שמזהה את
נשמתה, לא המוח.. הדמות העומדת מולי מברכת אותי על הגעתי, ואנו יוצאים
ברכב למסע של אור.
המסע ששינה את חיי…"