top of page

רשת הקריסטל הפלנטרית - השפעות ושימושים


 

הכהן הגדול אדמה:

״רשת הקריסטל (או זרם החיים הקריסטלי) מכילה באופן מהותי שני חלקים , האחד פיסי והאחר אתרי. השימושים העיקיים של הרשת קשורים להגברה של אנרגיה (בחלק הפיסי) ולאחסון ולהעברת מידע (בחלק האתרי).

הרשת מהווה מוליך ישיר המעניק לתודעה האנשוית גישה אל הממדים הארציים הנמוכים ומאפשר לנו ליהנות מתפיסה מלאה שלהם . התודעה האנושית היא למעשה הרשת השלישית אשר תעבור התאמה בעת ההתעלות של הפלנטה.

רשת הקריסטל הייתה תמיד במקומה סביב כדור הארץ ובתוכו . אתם חוויתם לאחרונה את התרחבות ההשפעה של הרשת על הדנ״א, הן של הפלנטה והן שלכם .

זוהי תוצאה ישירה של התעלות האנרגיות של רשת הקריסל לרטט גבוה וטהור יותר. כיום בעתם שאתם מקיימים אינטראקציה עם קשרת הקריסטל במסגרת תהליך ההתעלות , אתם חווים את שהפלנטה עצמה חווה.

באמצעות האינטרקציה הזאת עם התהליך של הפלנטה , הגופים הפיזיים שלכם עוברים אף הם הבניה מחדש. מבנה הקריסטל האישי מתעלה באמצעות התאמות הדנ״א שלכם . הדבר מתרחש, אוהביי, בעת שאתם מגיבים את רמת האהבה והאור ומשמרים אתוה, יום אחר יום באמצעות אנרגיות הלב. למעשה, אין דרך אחרת.

הדבר המתרחש כיוון שעל האנושות והפלנטה להתעלות עתה לרמת קיום גבוהה הרבה יותר. כמו כן , הדבר מתרחש כיוון שאתם בחרתם בכך ברמת העצמי הגבוה שלכם . הגעתם למסקנה שדי לכם בנפרדות וביקשתם את הסיוע הדרוש כדי לחולל שינוי בתוך עצמכם ועל הפלנטה שלכם . בעשרים השנים האחרונות הרשתות כוילו מחדש למענכם , וזאת על פי המדידות שנערכו לבי המוכנות והרצון של כולכם לצאת מהאנרגיות הדחוסות בהן שניתם זמן כה רב. תחילה הותאמה הרשת המגנטית , זרם החיים הגיאו 0 מגנטי של הפלנטה. הדבר אפשרו חיבור רב יותר לממלכות האתריות ולהתפוגגותו במידה רבה של צעיף הדואליות והאשלייה.

לאחר מכן , רשת הקריסטל הועלתה לרטט גבוה יותר ורבים מכם שמעו את הקריאה לעבוד באופן יותר עם האנרגיות אלה . עולכם חווים את שינויי הרטט של הרשת , בן אם אתם מודעים לכך או לא . הרטט שלכם מתאים את עצמו לרטט של הרשת , וכך הפלנטה כולה מעורבת עתה לחלוטין בתהליך ההתעלות .

כדי לקיים אינטרקציה מודעת יותר עם הרשת , עליכם לרכוש הבנה מלאה לגבי השימושים שלה. אתם חייבים להתחייב מלבכם להתחבר אל הרשת אני בדרך! הולמת בלבד ולטובתו הגבוהה של הכלל.

בעבר, כפי שהתרחש בעידן אטלנטיס, לעיתים קרובות השימוש ברשת נעשה למטרות בלתי ראויות . אף על פי שהשיעורים שנלמדו והחוויות שנרכשו היו בכלי ערך ללא ספר , עדיין אינכם מבינים את המשמעויות באופן מ

לא.

דעו שהדבר לא יתרחש בשנית , אלה שינסו לנהוג כך יגלו שהאנרגיות הללו שבות אליהם במהירות , וכך גם התוצאות הקרמתיות של סדר היום המפוקפק שלהם .

במשך עידני רבים , מאז נפילת אטלנטיס ולמוריה , רשת הקריסטל האתרית הורחקה מהאטמוספירה של הפלנטה. פעולה זו בוצעה כדי להגן על הרשת משימוש לרעה נוסף ומהשחתת המטריצה שלה.

הפלנטה והאנושות חיו ללא השפעה האתרית הישריה במשך זמן ממושך , והדבר צמצם במידה רבה את היכולות הרוחוניות הטבעיות שלכם לכדי חמישה עד עשרה אחוזים מהפוטנציאל המלא שלכם , ולעיתים אף פחות , בהשוואה למאת האחזורים מהם נהניתם ושאותם אתם תובעים לעצכם מחדש ומשתוקקים אליהם .

דרך פעולה זו ננטקה משום שהאנושות תחזור על הטעויות שנעשו באטלנטיס. אני בטוח שאתם יודעים שאם יתאפשר להם , עדיין קיימים אנשים בזמן הזה שהיו רוצים מאוד לברא תרחיש דומה.

למרבה המזל , הם מעטים מכפי שהיו בעבר ובקרוב יהיה עליהם להשתנות ולאמץ את אלוהותם או לעזור ולהמשיך בהתפתחותם במקום אחר.

לאחר נפילת אטלנטיס, הרחקנו את רשת הקריסטל האתרית . ניתוק זה הכין את הקרקע לשיעורים אנושיים אנושיים חדשים ולאירועים היסטוריים . התנסות רבה נבחרה , נבראה ונלמדה שלכולם לא הייתה מתרחשת באטמוספירה הטהורה יותר של הרשת . בסופו של דבר הבנו את הפילת אטלנטיס ואת המכלול ההתנסות וביטוי האנושות באמצעות הרצון החופשי. היום אנו רואים שהעולם ניצב שוב על סף השמדה עצמית , אף על פי שאפשר שלא באופן כה אלים ונורא כמו הפעם האחרונה. הפעם התרחיש דומה יותר למחלה אוטואימונית כואבת ואיטית , אשר בה האורגניזם מכלה את עצמו .

לכן ידידיי , כעת כולנו שוב מחוברים אל הרשת , הן בממלכה שלכם והן בממלכה שלנו . כולנו מעוברים בתהליך אשר יוביל בסופו של דבר לפתיחה מחודשת של לבה של למוריה. שיעור הניתוק מהאלוהים נלמדו ונלמדו שנית , נבחרנו ונחקרו מכל זווית אפחשרית . אספרנו את כל הידע שניתן היה לאסוף והגיע הזמן לנוע הלאה....״

(אורליה לואיז גו׳נס, המלכות הממד החמישי , הוצאת אהבה)

#עשור למעבר של אורליה אל עיר האור טלוס אנו מזמניים אתכם לאירוע לזכרה ,מלב שסטה ביום השער של ה8/8 בשידור ישיר בזום


162 צפיות

תקשורים חדשים

bottom of page