top of page

שושלת מחזור הבריאה של האנושות החדשה


 

בני אור אהובים , בימים אלו בהם אנו פועלים אתכם יחדיו בשיתוף פעולה , מקבצים אנו אתכם יחדיו , ומובילים אתכם לשערי האור הפתוחים , אלו הנפתחים בפלנטה ארץ. באותם הנקודות בהם הלכנו בני אור האלוהים , בני הכוכבים אשר מהאינטלגנציה הגבוהה מאור האלוהות , מהלכים אתם שוב . הקריאה להגיעה אל שער האור אילת , הוא נקודת האור המחברת בין אירופה אסיה ואפריקה, הנמצאת על שבר טקטוני פעיל בו אתם חיים .

האם ידעתם זאת ? בעולמכם , שבר זה הנושא את אנרגית הליבה ממעמקי הקריסטל הנזרע עוד בימים ההם , עוד בימי תרם נפילת התודעה. שערי האור הנפתחים , הם אשר מזמינים אתכם , נשמות עתיקות , הנקראות להתאחד ולקחת חלק באחיזה והארת התדרים הגבוהים , המעבר בין החומר לאור בן רטטי האלוקטרונים הנעים בין הממד השלישי לחמישי ואף מעלה אל השמיני ועד לאין סוף . ומדוע נקראתם לאילת הדרומית ? זכרונות הידע החכמה והריפוי ייפתחו לכם , עם הגעתכם אל הימים הנפלאים , עם בת האור קישה ג׳וי , היא האוחזת את סודות עולם המים , ועם בת האור איילת , היא הנושאת את תדר הלב והאהבה ללא התנאי . ובשילוב זה , לבכם ייפתח , שם עמוק בקריסטל האור הנושא את אור האלוהות השלם , תפעילו מחדש את יכולות הריפוי שלכם , יכולות אלו וחיבור התודעה של החברים הונוחכים , תתמוך במערך המים האחיד – האוקיינוסים והימים מחוברים מי הנחלים והמעיינות , תודעתכם תתפזר לכל ומעבר לחציצות היבשות , הריפוי ייבנה מחדש את וירכיב את המולקולות אשר ייפתחו לזכרון הבריאה , ובונה מחדש את המרקם באוקיינוסים האין סופיים ויעניק את הריפוי אל עולם המים הפנימי הנושק אל עולמות האור הפנים פלנטריות .

אתם אהובים , הוזמנתם לשם כך! והגעתם , ורפאתם את גופכם , ופתכתם את לבכם , והנה הפעלתם מחדש את תודעת המים , גאיה תמשיך לתמוך ולעגן את התדר הנקיא אשר בימים אלו ניתן , האוקיינוסים וכל עולם המים בהוכרה לכם , בני האור , האם אתם יודעים זאת .

הזכרון התאי בפלנטה , המהווה כ70% מים , הזכרון התאי במים בגופכם , אחד הם . עם הפעלת רשת האור המימית , ניתנת התמיכה מחגש להתחדשות וחיבור ערי האור הפנים אוקייניות עם עולם החי הפנים אוקייני , הקריסטלים אשר בתוך מי האוקיינוס והימים , מתדרים את אור האלוהות , המולקולות נבנו מחדש , התדר עלה את רטטיו ובעולם המים האין סופי ונוצר חידוש עם כוכבי סיריוס לחידוש הקשר עם הפלנטה.

כוכבים רחוקים אשר נתקו את הקשר עם הפלנטה, יחזרו להתחיל מחדש את שושלת מחזור הבריאה של האנושות החדשה, תהיה זו ״יציאת מצריים ״ אל מערכות הכוכבים האחרות . אכן אלו ימים מרגשים , ואתם אהובים חלק כה מרכזי מתהליך זה. אנו מקיפים אתכם באהבה, אנו אתכם אחד. ממרכז הבקרה בעיר האור טלוס , מאושר לאמר לכם כי המשימה הושלמה! היו ברוכים , אדמה . (תוקשר ע״י איילת למחרת הריטריט 22/10/1917)


8 צפיות

תקשורים חדשים

bottom of page