top of page

זמן ההארה!


 

משהו חדש נולד בפלנטה ארץ. אנו מתבוננים סביב , חשים את הדינאמיות , את קצב פעימות הפלנטה מאיץ .. הזמן , תנועת הפרוטונים והאלקטרונים , מהירות המחשבה, יצירה וכן ההגשמה. רשתות האור המקיפות את הפלנטה מהדהדות בעצמה יותר מאי פעם , רשת הקריסטל נושקת לרשת המגנט, והן שולחות את הפולסים התדריים במהירות , בעצמה מהדהדות את השינוי אשר הוא כבר כאן!

עולם גלובאלי , עולם ללא גבולות – חציצות – ללא הסתרות . האמת מעל פני השטח , בכל המדינות , אף באלו אשר השליטה מנסה לאחוז , בכוחותיה האחרונים .

בני האנוש , כה רבים בהישרדות , ועם זאת בני אנוש כה רבים בהתעוררות . הארה לדבר הנכון ! ההארה אל האיזון בחברה שלנו , בכלכלה, בפוליטיקה, בפלנטה. הארה לתודעה, לתאים בגוף , לסלילי הדי אן אי המתרחבים . הארה להתרחבות גופי האור שלנו , אל מעבר לעצמי , הארה אל השלמות בתוכנו .

רבים מהאנושות כבר יודעת , כי הזמן נעלם , וכי אחדות התודעה לשלם לשלום בתוכני חיוני עד מאוד . רבים מהאנושות כבר יודעת , נעה בכל העולם להפיץ את המסרים את המידעים אשר מגיעים אל הפלנטה , מ144 תרבויות שונות הנוכחות בפלנטה. האם ידעתם כי בימים אלו מגיעים תרבויות , עזבו את הפלנטה לפני 25,000שנה. הם חוזרים אהובים , הם חוזרים . עם אורם , עם הידע עם הרצון לתמוך בפלנטה זו ממש. רבים מהאנושות כבר יודעת , כי העולם הישן קורס! זועקים , מדברים ושואלים מתי נראה את השינוי. השינוי כבר מתרחש. האמינו וראו זאת בתוככם ,ראו זאת בילדים , במשפחה, בחברים , ראו זאת ובחרו לקחת חלק ולנוע בקהילה מודעת . קהילה אשר חיה את האור והאיזון , את ההרמוניה והאהבה.

האנושות החדשה , אשר מקבלת על עצמה את עשרת הדברות החדשות . היא אשר עוברת בשרוול ההארה. כל אחד ואחת מאתנו נושא את היותו שליח אלוהים , את היותו חלק משרשרת האנושית המתקיימת בפלנטה. כאשר חולייה אחת מהשרשרת מתנתקת , אזי כל השרשרת מפסיקה את התנועה המשותפת , עולם נפגעים ! כאשר מפעלי התעשייה מזהמים את אדמת סין , הודו …האם תושבי אירופה , ארה"ב וישראל יכולים לישון בשקט? כן אהובים , זהו תודעת האחדות , זוהי תודעת האור עליה אנו מדברים עמכם , לקיחת אחריות , התבוננות פנימה בכל חשיבה מילה ומעשה. אין אלו עוד מילים אלו תדרים אשר יש בתודעת המחשבה לעלות אל התדר הקולקטיבי הפועל ומהדהד בכל הפלנטה. זוהי ההתמרה- המהפכה – השינוי אשר הפלנטה חווה! פתחו את לבכם אל האהבה ושטפו את עצמכם בתדר קוסמי זה. תדר הבריאה כולה, תדר המעניק את היכולת להרחיב את גופכם , הוויתכם , מקור האלוהות שהנכם.

העניקו לעצמכם את הרגע , לשלווה , את הרגע להתבוננות , את הרגע לאהבה. עשו זאת עכשיו .

מבורכים אתם , בני האלוהים , מבורכים אתם בני אור האהבה. הנני אדמה(תוקשר עי איילת סגל 31/10/2017)


8 צפיות
bottom of page