top of page

11/11/2017 פתיחת לב למוריה, לקריאת התעוררות והגשמת כל היש!

עודכן: 10 בנוב׳ 2020


בני למוריה האהובים , בני האהבה.

פתחנו את היום החגיגי , יום של חגיגה קוסמית , יום בו שערי השמיים נפתחים אל הגשמת כל היש!

בגן הקסום , הנושא את תדרי האור של הממד החמישי , התכנסנו היום . תודעת השפע, תודעת כל היש, עוטפת אותנו באהבה, וברכות . בני האור , הצועדים בבטחה, יודעים מגיעים מכל הארץ מלווים ונתמכים במאסטרים , במשפחה הלמוראנית , בחברים אשר הגיעו מגלקסיות רחוקות .. אל מפגש של אהבה~ יצירה~ שירה וריקוד וחיבור אל עולמות של מעלה.

ביום השער 11:11- "הנני אשר הנני" המשמעות ליום השער , היא " הארה".

מהי אותה הארה? איך יודעים שזהו הזמן הנכון ? האם יש אנשים מוארים בכוכב שלנו ?

האם אגיע להארה , אם כן מתי? ההארה הינה התדר החדש הנכנס אל הפלנטה. תדר של התמסרות טוטאלית , ללא חששות או מעצורים , התמסרות אל תדרי הלב. והיום אנו כאן , אנו בני האהבה, אלו אשר חשים את ההתרגשות , חשים את האור , יודעים את אשר מעבר למסך .

רבים מכם רואים את הספרות 11:11 על צגי השעונים הדיגיטליים שלכם. יש להם משמעות, כיוון שמדובר אפוא "ב הארה-הארה –" שני מספרי מאסטר שיושבים זה לצד זה, מופרדים על-ידי הנקודותיים של השעון. זוהי תמיד קריצה מהרוח האומרת: "אתם אהובים מאוד". זו קריצה נוספת מהרוח האומרת: "אנחנו איתכם. אנו מחזיקים בידכם. המשיכו הלאה".

זוהי קריצה של אהבה בכל פעם שאתם רואים אותם. ביום זה , אנו בני הכוכבים , בני היקומים , בני ערי האור הפנים פלנטריות בני האנוש , מתאחדים .

אנו רוצות להודות , כנציגות טלוס למוריה ישראל , לכל מי שהגיע בפיסי ונתן מזמנו למען מפגש חשוב זה, והעניק מהידע החוכמה הכישורים האנושיים שלו. אנו רוצות להודות לכל מי שהגיע ברוחו ,הוויתו, באנרגיה אותה הוא נושא למפגש הנוכחי הזה.

אנו מודות למתנדבי הלב של טלוס, אשר עזרו לנו להקמת האירוע ו לכל המורות הנפלאות שהגיעו היום להפיץ את אור האלוהות דרכן היום נרקמה כאן אנרגיית הבריאה המאוחדת אשר בתוכנו, אנרגיית הבריאה הנושאת את אחדות הלב- האהבה הנוכחת בכל הוויתנו . מליבנו אל לבכם .

איילת ונורק'ה טלוס למוריה ישראל.

 


20 צפיות
bottom of page