top of page

ימי האור וההתגלות


 

בני למוריה האהובים הנני אדמה, נוכח עמכם בימים אלו , עוד יותר מתמיד . לרבים מכם , המסך קטן , רבים מכם חשים את השינוי ואינכם מצליחים להעניק לו הסבר מלולי מספיק הגון על מנת שהשכל יבין . אכן , בימים אלו המוכר בר שינוי מהותי , תדרי האור הנכנסים מעניקים שינוי מהותי במרחב שלכם , בדחיסות בתודעתכם המתרחבת . אתם בכלי היכולת לראות ולנוע כיום במרחב באופן שונה. שונה כל כך מאשר היה מוכר לאנושות באלפי השנים האחרונות .

על כן , אנו יכולם להפגש לעיתים תכופות , שמעו והרגישו מלבכם יקרים , אל תאחזו בספק , שמעו מלבכם הלמוראני המקודש, ולמדו את חוקי האלוהות החדשים , הם אלו אשר ייתמכו בכם . הם אלו אשר יעניקו לכם את התמיכה לחדש הנולד בתוככם .

עליכם להבין , כי האור ולב למוריה המתעוררת משלבת בתוכה את הרב ממדיות ושילוב ימי העבר הרחוקים שחוותה פלנטה זו , עם ימי האור בהווה . אנו מאור הבריאה פועלים , אנו אשר בחרנו ולתמוך בתוכנית האלוהית . למוריה הגשימה את אור האלוהות וידעה אור רב, על כן מתוך מידעים עתיקים אלו אנו פועלים . מתוך אור האלוהים . המאסטרים עימם אנו פועלים בשיתוף , מביאים אליכם אהובים את האור . הם שומרי קרני האור האלוהיות , הם אלו היודעים את חשיבות קרני אור היוצאות ממקור הבריאה מתוך הלהבות .

בימים אלו , יקומי האור מתעוררים הם לתמיכה במערכה החדשה אליה נכנס יקום דאהל , יקום בו מתקיימת מערכת השמש וכוכב אר. סובב סביב .אכן אלילו הימיםבהם התקבלה ההחלטה , ונשימות האור של האלוהות שולחות את קרני האור העצמתיותהמכילותאת תמציתהאלוהות אל הפלנטה ארץ

ימים מרגשים הם אלו , ימים בהם האור הוא האוחז ושוטף את מרכזי התהודה המוארים בפלנטה . ערי האור הפנים פלנטריות זוכות לקבל אף הם את גלי אור האלוהות ומתעוררות הם ופותחות שעריהן ללא חשש.

הצד השני , הוא אשר שלט בפלנטה , ודיכא, האפיל על האנושות , אט אט מתמוסס ונעלם , אן הוא בעל אחיזה עוד, יודע הוא כי האור בעל עצמות כפי שהיה בימיי בריאת הפלנה. אילו רק הייתם אתם יכולים לראות את תצורות בניית תאי האור האלוהיים , הגאומטריה המקודשת של האור במיטבה היא , בשלמות יוצרת עוד ועוד תאים אשר מגיעים ומאירים , מאירים את מי אשר בוחר להיות באור.

מאירים את מי אשר בוחר להתמסר אל הרוח ולשחרר שליטה , את אלו אשר יודעים אהבה ורכות ושמחה, את אלו אשר יודעים להכיל ולקבל את כל נשמות הבריאה.

כן האור הוא במיטבו בזמנים אלו , האור מאיר את הטבע הצומח בצבעיו הרבים , את קרני האור האלוהיות הנכנסות אל הלנטה ומביאות עצמם לידי בטוי בקשתות הנראות כנס לבני האנוש.

אתם אהובים אשר בוחרים באור, אתם אשר בוחרים ללכת אחר ליבכם , ולא אחר כוח השכל השולט בכם אתם אהובים אשר בוחרים ללכת ולצעוד אחר תשוקתכם , ויודעים יודעים כי הבריאה המקודשת נולדת כאשר אתם מאוזנים , כאשר אתם חיים מתוך הגשמת וקריאת נשמתכם . אתם אהובים יודעים .

בימים אלו , החשכה מנסה לאחוז את כוחותיה האחרונים , אך אין היא יכולה, אם בעבר בן האנוש נהג מתוך החשכה וביטא תדר זה בשקר, מרמא , גזלה, שליטה קנאה… היום לא ניתן יותר לנהוג כך .

אנשים אלו נסגרים , נאטמים , מי אשר ליבו אינו הולך בטוהר האור , מקבל הוא את תהודת האנרגיות המעוותות אשר יוצר בחזרה אליו .

חוקי האלוהות , חוק האחד הוא אשר פועל במישור הממד השלישי בימים אלו . מימד שלישי נע אל תועדת הממד החמישי , ועל כן האנרגיות הן אשר מוליכות את התהות היצירה וההגשמה בממד השלישי .

ראו בחייכם , כיצד ניסים מתרחשים , ראו בחייכם כיצד מגשימים אתם במהרה את הפחדים שלכם . אכן עדיין , רבים מכם אוחזים בדפוסים ישנים , למרות היותכם בני אור המודעים קשה השחרור מאותם הרגלים ישנים .

אהובים , חשבו מלבכם וצרו לעצמכם את תבניות החשיבה החדושת לזמן הזה. צרו לעצמכם את השדה האלקטרו מגנטי המגן על תהודת לבכם , וראו כי אל שדה זה יתמגנט אלו אשר מהדהדים אחד אתכם , הם יגיעו ועימם תרגישו אחד.

השלם בתוככם מבטא עצמו בחייכם . אלו אשר אינם בוחרים להגשים את האור בחייכם , יורחקו מכם .

אלו הם ימים האור וההתגלות , אין עוד אפשרות לחיות במסתור מתוך פחד , הגלוי נראהלכל , אלו אשר אינם באור מתגלים מעל פני הנסתר, אן הם יכולים עוד להמשיך באחיזה שלהם בבני אנוש, אחיזה זו כובלת אותם , חונקת אותם .

האור מעניק את החופש, האור הוא אשר מאיר ומלבכם המקודש הוא יוצא, על כן , הרגישו מלבכם את האור , וצמצמו את כוח האגו והשכלתנות , הנבנתה על פי תהודת הישן .

אין עוד צורך בלהרבות במילים , המילים זורמות ומדייקות עצמם . דייקו עצמכם בזמן הזה, ואם אתם מבקשים להגשים דרךמסויימת , אל תתפלאו אם דרך זו פתוחה לפניכם. ייקומים מקבילים שלכם מודעים לעבודת אור לבכם , מעיר האור טלוס במרכז המפקדה מקיימים אנו תקשורת עם כל הייקומים המקבילים עד למרכז לב הבריאה. התעלות הפלנה משפיעה לא רק על הייקום שלכם , אלה על ייקומים רחוקים שנפלו , ועם האור השוטף כיום את הפלנטה עוד ייקומים מתעוררים ומעלים את תוכניתם אל הפלנטה במרכז השמבאלה.

השמבאלה פתוחה היום לעוד ועוד בני אנוש אשר בעלי היכולת לצאת אל מעבר לקיים . השמבאלה פתוחה כיום לעוד ועוד בני אנוש אשר מביעים רצון לחבור אל דמותם המקבילה.

החיבור אל הדמות המקבילה מעניק לכם יקרים , את היכולת לנועה במרחב הדחוס בקלילות מרובה. מוזמנים אתם אל עיר האור טלוס , אל מבני הקדושה אשר יצרנו , בתיאום מושלם להיבט שהתגלם בלמוריה .

מוזמנים אתם לחבור , אל ההיבט שלכם , לזכות ולקבל ממנו את היכולות הרב ממדיות שלכם . למדו עצמכם מחדש. למדו עצמכם והכינו את כל גופכם אל השלב הבא , אל הפלנטה אשר מתמירה עצמה אל שלב האלוהות .

מברך אני אתכם , מושיט את ידי אליכם . אדמה( תוקשר עי איילת סגל 13 באפריל 2017)


9 צפיות
bottom of page