top of page

שינויים בשדה האלקטרו מגנטי של הפלנטה ושל האנוש החדש.


 

חברים יקרים , בני למוריה, בני הכוכבים . בימים האחרונים הגיעו מיידעים מרובים על השינויים המתחוללים בפלנטה ארץ. ה"משחק " מקבל תפנית נוספת , רובד נוסף אל תובנת האנוש אשר נפתחת אל היכולת שלו לנוע בן הממדים . אנו בני האור , מתדרים את אור האלוהות , אנו בוחרים להיות אחד עם הקוסמוס . זכרונות אלפי שנים מתעוררים ורבים מאיתנו חשים כי הם אחרים , שונים . עבדו עם לבכם , ראו את ראיית הרב ממדיות מהעין השלישית , ודעו , כן אנו שונים . חלק מהמידע משתפת אתכם קהילה נפלאה. להמשך חיבור השדות האנרגטיים שלנו . חיבוק ואהבה. שבת מבורכת . איילת .

"שינויים בשדה האלקטרו מגנטי של הפלנטה ושל האנוש החדש. מבורכים אתם בני האור, אתם אשר חווים וחשים את השינויים בהיותכם בני אנוש המתקיימים בתודעת הממד השלישי , הקשיבו אהובהים , והיו ערניים , הפלנטה עוברת התמרה , ואתם עומדים לחוות את שעה הכניסה הנוסף ביום הקצר ביותר ב21-21-23/12 . בשלושת הימים הללו בתמיכה של משפחת האור הקוסמית , תכנסו אל שלב תודעת האחד- אחד עם אור הבריאה. תודעה זו אשר תחוו , בחיבור שלכם אל תודעתכם הרחבה , ב12 ההיבטים הנוספים שלה. אחדות 12 ההיבטים תתבצע במהלך 7 השנים הבאות , לאותם בני אנוש אשר ימשיכו לפסוע באדיקות , ואמונה אל חוק האחד. בשני העשורים האחרונים עדים אתם יקרים לשינויים החלים על הפלנטה ארץ. כוכב הלכת בן 4.5 מיליארד שנים , חווה שינויים מטאפיזיים בשדה האלקטרו מגנטי הסובב אותו . ידוע לאנושות כי קווי השדה המגנטי המכוונים מהקוטב הדרומי אל הקוטב הצפוני התהפכו בעבר , זאת ניתן לראות ממדידות של המגנטיות בסלעי היסוד , המשמרים את תכונות השדה המגנטי ששר בכדור הארץ. כיום השדה המגנטי מתדר בן הקוטב הצפוני אל הדרומי , ומחבר את השדה המגנטי לשדה החשמל אשר מהדהדים יחדיו ומרשתים את הפלנטה. בשנים האחרונות מודעים אתם לרשתות נוספות המרשתות את הפלנטה – רשת הקריסטל המעניקה לאנושות את יכולות התקשורת הטלפתיות , וכן את חיבור גופי הקריסטל הפעלתם והענקת יכולות קוונטיות אל רב הממדיות . גופי האור שלנו מגיבים אל רשתות המקיפות את הפלנטה , בימים העתיקים עם קיומה של יבשת למוריה , רשתות הקריסטל הדהדו בעצמתן וחיבורן אל השדות האלקטרו מגנטיים של מושבות האם יצרו את הזרימה האלוהית לקיום עלי האדמות , בתהודת תודעת האור של הממד החמישי . לא כל צורות החיים בפלנטה היו בעלות יכולות לחבור אל השדות המגנטיים הללו . עם נפילת תודעת וצעידת האנושות אל תקופת הנפרדות , אל לימדת הקוטביות השדה הקריסטלי הורחק מהפלנטה. השדה המגנטי הוריד את תהודתו ובני האנוש נדדו בן יבשות הפלנטה וחפשו את יכולתן לתקשורת הקוסמית , התבוננו אל כוכבי היוניברס וחשו עצמם בנפרדות מחפשים תשובות . החל מ1987 , בו התערבה המועצה הגלקטית כי הפלנטה תחזור אל מרכז היקום , ותינתן הזדמנות לבני האנוש להרחיב את תודעתו , עם חיבור אל רשתות האור , רשת הקריסטל חזרה להדהד ואט אט החלו עוד ועוד הוויות אנוש לתודעת הקריסטל להיפתח אל אור האלוהות , ולקחת חלק במסע אל האור – השיבה הביתה. בעשור האחרון , החל מהמעבר בשער ה21/12/2012 החלה להיכנס קרינה קוסמית אל כדור הארץ- בקרינה זו חלקיקים טעונים באור הבריאה. בשנים האחרונות ניתן ראות בשינויים בשדה האלקטרומגנטי של כדור הארץ. שינויים אלו מעניקים לעוד ועוד קרינה קוסמית להיכנס במסה גבוהה יותר, ובכך קרינה זו משפיעה על האנושות . אנו עדים לטלטולים המאירים את בני האנוש לשאלת שאלות מהותיות על ייעודם האישי , לקבלת החלטות בחייהם ומעבר בשערי האמונה , התמסרות וריפוי עצמי שחרור הישן אל עבר העידן החדש ובכך לבחור ולהתעורר אל תודעת האור הקוסמי . כמו כן ,השדה האלקטרומגנטי , ממלא תפקיד מפתח בתהליכים סביבתיים , אנו עדים לשינויי האקלים המתרחשים בפלנטה. תקופת ההתחממות אשר אליה נכנסת הפלנטה יוצרת בשדה האלקטרו מגנטי, סביב האנוש יכולת להתרחבות בתודעתו .הפרוטונים והאלקטרונים משנים את תהודת המרחב . שינויים אשר התרחשו בעבר עם נפילת התודעה. מתרחשים שוב עם היכולת לקלוט אל תודעתנו עוד ועוד מהמסה של הקרינה הקוסמית . עם כניסת הקרינה שדה האור של האנוש מתרחבת ומגיבה להדהוד הקוסמי . על כן , רבים מכם מתעוררים במהלך הלילה , בזמן זה היכולת של תודעתכם לחבור אל שדה רשתות הקריסטל היא רבה יותר, וביכולתכם לקלוט ידע נוסף אל תודעת המנטtל המתרחב . כן יקרים , גופכם משתנים , האבולוציה האנושית ניתנת להתמרה, ומתרחשת בזמן הזה, על מנת שתוכלו לקלוט את התדרים הנכנסים אל הפלנטה. התזונה כפי שרבים מכם מבינים תומכת בהכלת התדרים הקוסמים . הפרוטונים וחלקיקי אלפא והאלקטרונים הם אלו הנטמעים בתוך השדה האלקטרו מגנטי שלכם , לכן קבוצות של אנשים נמשכים לדומה להם , השדה שלהם מושך את מי אשר ברמת התודעה התואמת לו . כך בני למוריה חשים את השדה של תהודת למוריה וחשים את ליבם מתרחב ניפתח מהדהד את הגעגוע אל תדר למוריה. כך בני הפליאדים ממגנטיים אל בני המשפחה , הרוטטת על פי השדה המגנטי שלהם . ועוד ועוד… קיימים כ144 זנים שונים של בני הכוכבים בפלנטה ארץ , רובכם חשופים לעד 12 זנים שונים מוכרים , אשר חלק מהאנושות נחשפה, באה במגע /תקשורת איתם . תנועת הפלנטה סביב מישור המלקה מואצת , ועל כן זמנכם מתכווץ בממד הגשמי , הפלנטה עוברת בפן האקלימי שינויים אשר תומכים בשינויים הפנימיים אשר בני האנוש יעברו . גאיה עמכם אהובים בתמיכה מלאה, ניזונה היא מתוך ליבה המחובר אל האחד. במרכז גאיה מפקדת האור הקוסמית אשר מתדר עם 144 ערי אור בפלנטה, ואף אתכם אהובים . עם אלו אשר ,פתוחים אל תודעת האור, ומבטאים את האנושות החדשה, בחייהם . כאשר אתם מהדהדים חמלה, אהבה אמת – השדה שלכם מתמלא באור אשר מתרחב וממלא חללים רבים , השדה הקבוצתי של אלו הפועלים יחדיו מתרחב לממדים עצומים ויוצא אף מעבר לאטמוספרה של הפלנטה אל הקוסמוס הרחב. כאשר אתם פועלים ומהדהדים מתוך פחד או קנאה , חוסר איזון , השדה שלכם מתכווץ ואנו אחד עם השדות הרחבים . על כן אהובים , דעו כי אנו אתכם , תומכים בתהליכים הרגשיים , מנטליים אשר אתם חווים . המשיכו במסירות את דרככם , אל הריפוי הפנימי ומציאת לבכם הרחב המאפשר לאחר להדהד יחדיו עמכם במסע, מתוך חמלה , אהבה , יושרה ושמחת הלב. אנו נהיה עמכם , בשערי הדלת במקום המוכר לכם "כמצפה רמון " שער אל הקוסמוס . על פי תאריך 22/12/2016 הניתן . אנו נגיע לעבור יחדיו עמכם את שער האחדות ולקבל את תדרי הקוסמוס המכילים את עצמת האחד. אנו עמכם בתמיכה מלאה! מעיר האור טלוס , אשר תחת הר השסטה . הנני אדמה(תוקשר ע"י איילת סגל, דצמבר 8 )


10 צפיות

תקשורים חדשים

bottom of page