top of page

חגיגות יום השיוויון – ריקוד החיים הקוסמי


 

חגיגות יום השיוויון הסתיו נפתחות … האנרגיה העצמתית הנכנסת אל הפלנטה , שוטפת את את כל 4 הגופים שלנו . כיצד אנו יכולים לשמר את התדרים הנפלאים הללו? במשך עידן ועידנים בשבטים העתיקים , היו רוקדים סביב לכוכבים , למדורה ריקודים מקודשים . התנועה מטמיעה מרככת מעדנת ואנו נפתחים אל מעבר לשערי היוניברס. התנועה מרפאה ומשחררת חסימות אנרגטיות מחיים אלו ואחרים . התנועה פותחת אותנו לתקשורת רב ממדית

בואו לחגוג עמנו , באחדות בני הכוכבים , בני למוריה בני אטלנטיס. בני פנים הפלנטה חוברים אלנו ליום חג זה. בריקוד זהר ואהבה. את ריקוד האור המקודש. בנקודת אור אקולוגית "כפר ורטיגו " שם נוכל לנוע אל מעבר לקשת בענן ולהחיות עצמנו , להתחדשות בכל רבדי הגופים .

כך הגענו מכל רצוות הארץ ובאולם רחב ידיים הנענו את גופינו אל מעבר לכל דחיסות גשמית , עפנו עם הרוח ורקדנו את ריקוד החיים הקוסמי .

הללויה!


12 צפיות
bottom of page