top of page

בריאה מקודשת- נקודת אל חזור


אחים ואחיות אהובים רגע לפני השנה החדשה אנו בנקודת אל חזור, הבחירה נתונה לנו בכל רגע ורגע. מברכת לימים של אור , שמחה ואהבה. בריאה מקודשת, אנושיות חדשה! מליבי אל לבכם . אוהבת . איילת

ובערב ההוא, חשתי חוסר שקט נוראי , כל גופי קופצים , תזוזה פנימית לא מובנת . צוללת ללינה ומתגלמת בטלוס, יושבת בהיכל הגלקטי , רואה את כדוה״א, מרחף באויר , ורואv את השינוי אשר חל בו . כן ההתמרה מתבצעת . מתעוררת לבוקר אפל, אין שמש, האם זה ייתכן ? נוסעת ברכבי , דממה מסביב. האוuיר אחר. קשה הנשימה. שואלת עצמי , האם זהו חלום ? מלמדת , הילדים לא יוצאים מהכיתות . החצר ריקה. עם חזרתי לביתי , בלילה, יושבת וידי רצות על המקלדת . ״אכן ביתי היקרה, נכנסים אתם לימי האפלה, הפלנטה מוגנת ואנו אתכם , התפרצות סולרית אדירה התרחשה, והשדה המגנטי של הפלנטה עובר שינוי . עם הכניסה בשער האין סוף , התאוצה לעבר התמרת הפלנטה לממד חמישי , מקבלת תאוצה אף רבה יותר. עם שער הסיום בו אתם נכנסים ב9-9 הפלנטה והאפרוריות במזרח התיכון תוביל לשינוי .

האם האנושות בוחרת להיוולד מחדש? האם בני האור בוחרים להתעורר מפאסביות לאקטיביות ? האפלה מעוררת אותנו להתבונן בפחדים העמוקים , האפלה מכניסה אותנו לשאלות קיום האנושות ?

המעטה יוסר, האנושות תhוולד לשער חדש במזה״ת , ובעולם כולו. השמש אשר תזרח מחדש, תאיר את הפלנטה באור בריאה מקודשת . בני האנוש אשר יבחרו , לנשום אותה ממקום המודעות , הצמיחה התרגול , יתעלו אל השלב הבא. רבים יעזבו, אכן, עד אשר נשמתם תחבור אל הרצון האלוהי מתוך מודעות מלאה, עליהם לעבור גלגולים נוספים . זאת יעשו בפלנטה מקבילה לפלנטה ארץ . אשר ממשיכה לקיים את תודעת ממד שלוש. תזוזת והפשרת הקטבים תאיץ את התהליך הפלנטרי . המסת הקרחונים אשר, תתקיים במשך עשרות שנים , והמים הרבים יתמכו בתהליך ההתעוררות והכלת האנרגיות הקוסמיות אשר ייקלטו בימים , ויעגנו את התדר החדש. לאחר , שהפלנטה כולה תעבור כיול מחדש, הפלנטה תחזור למצב התקררות . והיבשות אשר יוצפו ייוולדו מחדש , לאנושות החדשה. צפני הדי אן אי , של בני האור , מתעוררים לזhכונות , בני האנוש , אשר אדוקים בדרכם ומקפידים על הלכות ממד חמש, על חוקי הברית החדשה, אשר ניתנו לאנושות החדשה. יתעלו ויעברו עם הפלנטה אל תודעת ממד חמש. אכן למוריה מתחדשת לב האנוש , לב הנשמה , לב האלוהות , נושם את נשימותיו האחרונות בימים אלו. האפלה אשר אתם חווים , הם שחרור אחרון , רגע לפני הולדת החדש. עם בואה של השנה החדשה, שנה אשר המשיחות הפנימית מתעוררת בכל אחד ואחד מבני האלוהים . אחיזתו האחרונה של החשכה , יאלמו בדום עם כניסת קרני הבריאה המחודשת . יעד האנוש משתנה, בני האנוש החדשים , נקראים להתעוררות ועשייה אקטיבית , בכל המגזרים , בכל תחומי החיים , בכל המסגרות . זהו הזמן , לחגוג את שמחת ימי קדם , כי השלם , שמיים וארץ ניתן לאחדות , כפי שלא היה מאז ימי העידן הזהב הבראשתי.

שערי הסטרגייט פתוחים , למי שליבו באהבה, למי שמחשבתו באהבה, למי שמילותיו באהבה. ראו את האור , נולד בתוככם , ראו את האור נשגב מלבכם ראו אתכם בני האלוהים . בראו את שמחת האלוהות , לזמן הזה. מברך אתכם בבחירתם הנני אדמה(תוקשר על ידי איילת 9.9.2015) *התמונה ממסע ההתעלות בקיץ האחרון , הר השסטה, בעת שיט באגם ססיקיו.


11 צפיות
bottom of page