top of page

נשימות האהבה


נשימות האהבה, נשימות האנושיות החדשה. התעוררתי השכם לפנות בוקר, השחר עלה, שמעתי את הקריאה… הכהן הגדול אדמה , ביקש ממני לגשת את המחשב ולהעביר את המסר הבא… נושמת את נשימות האהבה, נושמת . אתכם , איילת

"שמי הבריאה, שמיים וארץ , ענני האור השטים במרומים , והעשב הצומח על אדמה גאיה. אתם בני האנוש מהלכים על פני השטח, אתם בני האנוש אשר חשים את השנוי , מתעוררים , חשים את התעוררות התודעה. היא אשר נמה את שנתה אלפי שנים , היא אשר פעלה מתוך הפחד והשליטה. נפרדת מתודעת האנושות הארצית . ומחלחלת אל טוהר הלב אור ואהבה. האהבה היא אשר שוטפת את פינות וקצוות הפלנטה , האהבה היא אשר נטמעת עם קרני הלהבות , קרני האלוהות ומעוררת את התמרת התדרים .

אתם חשים , מתעוררים , אתם חשים ובוחרים , בוחרים לצאת מתודעת השליטה את תודעת החופש. תודעת החופש בו אתם המורים , אתם המשיחים , אתם צועדים במסע ההתעלות , אל הנודע. והנודע מהדהד בתוככם , הנודע מתגלם מתוך יכולתכם לבורא את המציאות , ללא פחד, מתוך האומץ העולה ממקור הנשמה.

כן אתם צועדים בשערי הזהב, אתם אשר בוחרים להתעורר אל בגרות רוחנית ולצאת להגשימה באנושיות החדשה של הווייתכם . אתם . ערי האור בעולם מתעוררות , מזמנות את בני האור לתמיכה ועבודה משותפת בצוותי האור, בצוותי התודעה.

אתם יוצאים אל מסעות של חניכה, מסעות בו תצורתם הפיסית מתמירה עצמה מהארציות הדחוסה אל האווריריות של תודעת ממד חמשי. תודעה אשר כבר מתגלמת , בבני האור האנושיים המובילים את טוהר עידן הזהב השביעי . בתודעה והרחבת נשימות אור האהבה, אתם מכניסים אל גופי האור את רטטי האנרגיה ממקור האלוהות . אנרגיה זו היא אשר נכנסת אל הדי אן אי , ופותחת ומרחיבה את היכולת שלכם להיזכר. הדי אן אי הרוחני נפתח את אין סוף תרציפי זיכרון , ובקידודי אור, אט אט אתם נזכרים וחשים את מהות האור מהנושא את תדרי החמלה, נתינה אהבה. נשימות אור האהבה , נוצרות עם היכולת של בן האנוש לשחרר את הדרמות אשר בהן הוא דבק , את ההרגלים בהם הוא אוחז.

ולחוש את סובביו עם נשימות האהבה. לחוש את הטבע עם נשימות האהבה. לחוש את הבריאה עם נשימות האהבה. את עצמו , הוא האהבה.

אהבו את עצמכם והעולם סביב ישנה תצורתו, אהבו והנהיגו דרך אנושית המבטאת אהבה, והשפע יתעצם בעולמכם . עולם בני האנוש נמצא במחסור של תדר אלוהי המבטא אהבה. האם בריחוק יש אהבה. האם בציניות יש אהבה, האם בשליטה יש אהבה. האם בחוסר תקשורת ושיח אנושי מתגלמת האהבה. האנושיות צועדת , האם היא צועדת את צעדי האנושות אל שערי האור.

היו אתם אהובים , אלו אשר מובילים , היו אתם אהובים אלו אשר מעניקים לאחר את מלא הסובלנות , חמלה, הכלה אהבה. היו אתם אהובים , אלו אשר נוהגים מזיכרון ימי קדם , ולומדים את האנושיות החדשה המתגלמת בתוככים . כן צפני הזיכרון ייפתחו , כאשר לבכם ינשום את נשימות האהבה.

אך אנו מתגלמים בתדר זה במהלך היממה. שאלה זו חוזרת ונשאלת , חוזרת ומאתגרת . כאשר אתם אוהבים את הווייתכם ומחוברים אל מהותכם אל מקור ה"אני הנני" , כאשר אתם בשלום פנימי כאשר אתם בעלי היכולת לנשום בדממה את נשימות לבכם . אזי אתם אהבה, ועולמכם רווי בתדר זה, תדר של ממד חמישי .

אנו בעיר האור טלוס מתבוננים בכם במסכי האור הפנורמי , אנו לומדים את האנושיות ולומדים את צמיחתכם , ומעניקים לכם את מלא התמיכה ואחוות האור ממקדשי האור הידע והחכמה.

אנו מזמינים אתכם להיות עמנו לאחד. כבדו עצמכם , נשמו את נשימות האהבה. היו ברוכים , היו שלום , אדמה. (תוקשר ע"י איילת 23/6/2015)


17 צפיות

תקשורים חדשים

bottom of page