top of page

ימים של מאסטריות והגשמה


הבוקר נכנס , נושמת את האור , את הפריחה הנפתחת ופותחת את נשמתי , יודעת אהבה, מאמינה באהבה, פוסעת בשביליה. יושבת מול המחשב , ואדמה עומד מאחוריי, מניח ידיו מעל ראשי ומעביר לי מסר זה: משתפת אתכם , ליום של מאסטריות והגשמה. אתכם , איילת

"מברך אתכם , הנני הכהן הגדול אדמה, מברך אתכם , אתם אשר צועדים מוך האמת האלוהית שלכם בדרך של אור ואהבה. כי אתם בני האור אשר בוחרים להלך בימים הללו מתוך היותכם בני אנוש המפעילים את איכויות המאסטריות שלכם . מאסטר הינו מורה, מורה דרך אשר פניו אל הכלל , מורה דרך אשר ליבו אל האחר, זה אשר באנושיות שלו מתגלם בצבעים שונים . המורה מאסטר מתגלם מעצם היותו היותו מכיל את תדרי הבריאה המכילים את החמלה , נתינה, אהבה. כאשר תדרי האור רוטטים בכל תאי הגופים . אזי אחדות תודעת ממד חמישי , נתינת ליישום , להפעלה בעולמכם . עליכם להבין , כי כאשר אתם נושמים את נשימות האור , אך עודכם אוחזים בקנאה, כעס, טינה, נעשית חסימה אנרגטית . תרגון היותכם מאסטרים , מורים , הינו תדר הזמן הזה.

הידע קיים בתוך הוויתכם , את הידע הרוחני אתם חשים וגופי האור הקריסטלים מחוברים לרשת הקוסמית , רשת האור המקיפה את הפלנטה ומהדהדת אף מעבר . האנושיות , כן אהובי , היא זו אשר זקוקה לעידן , היא זו אשר זקוקה לתרגול יום יומי .

על מנת לקיים אנושיות זו , נדרשת הדברות יום יומית עם האני הנני , נדרשת בחירה מחודשת בכל יום ויום , נדרשת אחריות ובגרות רוחנית . אילו אינן ססמאות , אלה שערי ההתעלות , ואתם אהוביי , אשר בחירתם בדרך ההארה . אתם אהובים פוסעים מתוך מקומות אלו.

רבים מכם , חווים קפיצה קוונטית בימים אלו, עם קפיצה זו אתם חשים בשינוי , בצמיחה ובהתרחבות.

רבים מכם מסיימים שיעורים קרמתיים , שימו לב , עם כל שיעור שמסתיים , מהי למידתכם ? האם אתם חשים את ליבכם מתרחב ? האם אתם חשים את הצמיחה מסיום שיעור זה?

ראו את צעדכם בעולם הגשמי , ראו את יצירתכם . אתם הבוראים הגדולים . אתם בוחרים את אשר מקיפים אתכם , אתם בוחרים את קצב חייכם , אתם בוחרים את השירים המרטיטים את לבכם . אנו , אתכם תומכים , לוחשים , לומדים מתוך רגשות לבכם וחשים את האתגר העומד בפנכם בכל יום ויום .

היו קשובים אהובים , לקולכם הפנימי , היו קשובים אהובים לאמת שלכם , לקול הלב.

האגו פעמים רבות מתעתע, שחררו את מקומות האגו, השליטה הכוחניות . אנרגיות אלו הן תדרים ישנים , תרגלו שחרור , יום יום . נשמו את אהבת האלוהות של עצמכם לעצמכם . אתם אהובים מלאכי האור, כאשר אתם מתמלאים באור , ניתנת לכם יכולת התרחבות אשר אתם רואים את התמונה הכללית . אתם רואים את את אמת , זכרו את שאתם רואים עם החזרה לאנושיות , זכרו את עוצמות לבכם . צאו מתוך תדר אור זה אל עולמכם הפיסי .

לבכם נפתח, ונושם את אהבת למוריה, שירו ונשמו את זכרונות למוריה הנפתחים לזמן הוויתכם , למוריה עודנה מתקיימת , מהדהדת , חיה! אתם למוריה! אנו צועדים עמכם , ובימים אלו יותר מתמיד, נראים למי אשר ליבו ועין הנשמה פתוחים . היו השפע שאתם , וצרו את השפע בעולמכם . אתם הבוראים . מברככם לשלום . הנני – אדמה." (תוקשר ב5/5/2015 ע"י איילת סגל )


15 צפיות
bottom of page