top of page

שער העידן הזהב השביעי נפתח לפנינו- המהות האלוהית


שער החניכה של המהות האלוהית , הכניסה אל עידן הזהב השביעי הלילה שקט, בני האנוש מתכנסים פנימה , החשכה מעניקה את הדממה. עוד מספר שעות ונתעורר אל בוקר המכיל את תדר האלוהות , שמש אשר שולחת קרני אור ומחייה את הפלנטה בכל בוקר מחדש, מא…ז הבראשית , תרכך את הכאב, ועימה מתעוררים בני האנוש. מהו הגורם לבני האנוש להתלהם , לנוע מתוך הכאב ולנהוג באלימות , זריקת אבנים , ניפוץ שמשות , ירי טילים . שנאה, תסכול , כאב, מעגליות של דורות והיסטוריה של מלחמות . ביום בו האלוהות נושמת את נשימות הפלנטה, ביום בו האלוהות חוגגת את עידן הזהב השביעי , נשלח את תפילותינו , אל לבבות האנוש. שלום , שלווה, אחדות , אהבה. שלום , שלווה, אחדות אהבה. שלום , שלווה, אחדות , אהבה. שלום , שלווה , אחדות , אהבה. שערי האמונה פתוחים , המלאכים , צבאות האור נוכחים עמנו בשליחות הפצת התדר הקדוש, תדר אותו נשאו מאסטרים , מורים , בני אור רבים במהלך הפלנטה. מאז הימים העתיקים בהם חיינו והגשמנו את התדר, בימי למוריה העתיקה. ובתוכנו הוא מתקיים , בתוכנו הוא נושם . החשכה אשר הגיע אל הפלנטה, שטפה ונאחזת עד ימינו, החשכה אשר שולטת ורודפת את לבנו העדין . לב של אור ואהבה, לב של רוך וחמלה, והוא מתקיים בתוך לבם של אין ספור בני אור. הם אשר במימד השלישי , רביעי , חמישי , שישי , שביעי והלאה. רב המלאכים מטטרון , פורש את כנפיו ושולח את חייליו והם על המשמר נלחמים את האור בחשכה. והמאסטרים מעניקים לנו את החוכמה, וערי האור נפתחות בפנינו ואנו נזכרים ולומדים את שידענו. ומאמינים בנצחון האור, אני מאמינה בשלום .

אדמה לוחש לאזני, אדמה מעמיק את התובנות .

"ברוכה את איילת על שחשה את את התדר המדויק ליממה זו, בשער החניכה , אשר נפתח ברגעים אלו ממש , שער החניכה של המהות האלוהית , הכניסה אל עידן הזהב השביעי . הנו שער בו החשכה עולה ונלחמת את כוחותיה האחרונים . וביום זה שוטפים את פלנטה ארץ שרי האור, אשר מגיעים אל הפלנטה לשאת את הפלנטה והאנושות אל השלב הבא. ביום בו בחרה המועצה הגלקטית כי הפלנטה תזכה בניסיון נוסף להארה והאנושות תתעורר מחדש אל התודעה האלוהית , הייתה זו חגיגה של כל אותם בני הכוכבים אשר הריעו ולקחו חלק בבריאת הפלנטה. במשך השלושים השנים האחרונות , התמרה עצומה התרחשה בקרב בני אותם כוכבים אשר בחרו להגיע לפלנטה כשליחים , בחרו לקחת חלק ביצירה האלוהית , עם נפלית התודעה האנושות נפלה אל תודעה הנמוכה והשליחים נאלצו להיכנס לתרדמה אשר בה יכלו להפעיל אחוזים מעטים מתודעתם , כך הלכתם אתם אהובים במשך גלגולים רבים מעל פני היבשות השונות . עם בחירה של המועצה הגלקטית , לשלוח את אורם אל הפלנטה , לקרב את רשתות התודעה בני האור החלו להתעורר, ואתם אהובים אלו אשר חשים כיום את הזיכרון עולה, ומציף את לבכם , תודעתכם , כל החושים אשר עימם פעלתם בימים ההם , ההתעוררות החלה ועל כך החגיגה. אומנם אתם מופתעים ואנו מאושרים לראות אתכם מגששים באפלה, עדיין אך במהרה הכל יתגלה, המסך עומד להתרומם כולו. האור מציף . רבים מכם כבר מודעים ליכולות האווטר שלהם , רבים מכם , קושרים מחדש את התקשורת עם כוכבי הבית . אכן של ב של ההגשמה הינו שלב הבגרות הרוחנית שלב זה מעניק לפלנטה את היכולת להתנהל מתוך האמת , מתוך האחריות הקולקטיבית , מתוך ההבנה כי האחד הוא השלם , הראיה בה האדם מתייחס אל עצמו כנפרד מהקהילה עומדת להשתנות וההבנה כי אני חלק מקהילה מהשלם הינה תפיסה אשרת תתפוס את המאה העשרים ואחת , והלאה. במאה זו האינדיבידואל יתהווה מחדר לאחר שתחילה יתפרק ויגיע להבנה כי הוא חלק מהשלם , ומהו השלם אם לא מכלול של בני האנוש . קהילות בפלנטה יקומו על פי תדרים זהים . קהילות יתיישבו במקומות אשר יקראו אליהם , וחברים רבים בני אור יעזבו את ארצם , משפחותיהם על מנת לחבור אל משפחת בני האור הבראשיתית . עיר האור טלוס מהווה כדוגמא לקהילה אשר מתקיימת מתוך האחדות וההבנה כי כל יחידה הינה חלקיק מהשלם , אך ורק כאשר האדם האנושי יבין כי האחר הוא , הוא עצמו , האנושות תמשיך את הקיום שלה על פני הפלנטה. הבחירה החופשית קיימת והפלנטה נעה בכיוון ההארה, עם זאת רבים מבני האנוש לקחת אחריות ובגרות על מנת להיכנס אל השלב הבא. שלב הבגרות דורש בחירות מחודשות במקום מגורי , מעיסוק אותו אני בוחר בחיי , האנשים אשר נמצאים סביב לי ומקימים את הרקמה האנושית שלי . שלב הבגרות הרוחנית דורש , הכלת הסביבה שלי , החי צומח דומם . שלב הבגרות הרוחנית דורש, לקיים את האמונות שלי , בחיי , במעשה. הבגרות הרוחנית כוללת בתוכה את ההבנה כי האלוהות אשר מתגלמת בכל , מתגלמת בהווייתי . האלוהות היא אני . וביום בו שערי שמיים נפתחים , ביום בו ערי האור חוגגות את התדרים הנכנסים ממרכז השמש בקרני אור השוטפות על תא אטום ואלקטרון בכל חי , צומח ודומם . ביום בו , אימהות נושאות תפילה לבריאות ילדיהם , ביום בו גאיה , משחררת את מצבור האנרגיה השלילי אשר עדיין קיים ונצבר בתוכה. ביום בו האנושות תיזכר בהיסטוריה כולה, ותחגוג את ההבנה הקוסמית ליצירת הפלנטה והזרעתה. מבקש אני מכם אהובים , פתחו את לבכם , חושו את האלוהות , חושו את השלום הפנימי בתוככם , חושו את השלווה. נשמו אותה עמוק אל לבכם המקודש, וראו את החזון נרקם ונבנה אל מול עינכם , ראו את ימי למוריה מתגלמים בעידן הזהב השביעי , בו הפלנטה מתעלה אל הממד החמישי . בעיר האור טלוס, אנו מקבלים אתכם אל המקדשים , מקבלים אתכם אל מרכזי הידע, חשים את לבכם , את הגעגוע ומאושרים כי בנתיב האור הנכם צועדים , ואנו עמכם אהובים . אנו עמכם ביחידת הזמן הזו , אשר מתגלמת בשיא האנושיות , ביחידת הזמן הזו אשר נושאת בתוכה תדר של התמרה עצום ומהיר, ועל כן הכעוס, במקומות שונים בעולם . נשמו אהובים את האהבה, נשמו אהובים את האמונה. יחד אנו בנתיב ההתעלות . מברך אתכם , ביום החג בו הפלנטה מתעלה! היו שלום , אדמה." (תוקשר על ידי איילת , 7/7/2014)


13 צפיות

תקשורים חדשים

bottom of page