top of page

חגיגת ארבעת האלמנטים עם האנושות החדשה


 

אש- אויר- מים – אדמה

ארבעת האלמנטים אשר נוצרו עם בריאת כוכב הלכת פלנטה ארץ , ארבעת היסודות אשר תומכים באיזון שבין היבשה, הים , האויר והאש.

כל יסוד מתגלם בגופנו הפיסי , כל יסוד רוטט בתהודה המתאימה לנוכחות האנרגטית עימה אנו מגיעים להתגלם בגופנו הפיסי , יש אשר נושאים בתוכם את תדר האויר בצורה רחבה יותר , האחרים נושאים את תדר גאיה..חלק נעים מתוך האש בתוכם וחלק מתוך המים הזורמים ..

כל ארבעת האלמנטים , תומכים בתהליך ההתרחבות של ארבעת הגופים שלנו. בימים אלו גופנו נוצרים מחדש, מתגלמים אחרת בפיסי, באתרי , גוף הרגש מתרכך גוף המנטל מתרחב. האנושות החדשה נולדת . האנושות החדשה בעלת רטטים חדרים , אשר ניתן להבחין כי הם תומכים בתהליך ההתמרה ושינוי החל על ארבעת הגופים שלנו: אתרי –קריסטל, רגשי, מנטלי, פיסי. בגופנו הפיזי ארבעת היסודות מעניקים את החיים לתאים. כל גוף מביא עימו את מתנותיו לחיים הללו , בכל גוף פיזי מתגלמים ארבעת האלמנטים . זמן נפלא ללמוד לאזנם מחדש. בגופנו האתרי– גופים אשר נבנים מחדש, תאי האור מתרחבים ונושאים עמים את תדרי העידן החדש, צפני הדיאן אי נפתחים צפני האור מתמלאים בזכרונות העתיקים אשר אנו נושאים בתהודה. הרטטים מהירים יותר מאי פעם . ארבעת האלמנטים תומכים בגוף האתרי , אשר אותו אנו לומדים מחדש. בגופנו הרגשי – לומדים לרכך את הרגשות , כעסים דחיסות אשר בימים אלו אנו לומדים לשחרר. חשים את ארבעת האלמנטים , יסודות הבריאה תומכים בתהליך . בגוף המנטלי– לומדים מחדש את גבולות הזמן והמרחב, לומדים מחדש את גבולות היש. לומדים מחדש לחיות

ברב מימדיות אשר נישאת ומתבטאת בארבעת האלמנטים וברב מימדיות שהם הינם .

האש עדיין מהדהדת בתוכי , שורשיי עמוקים בבטן אמא אדמה, שומעת את הטונים וקריאתם של הליוויתנים , הדולפינים וסירנות הים , ורואה אותנו שם למעלה, במרכבה הזהובה, במימדים הגבוהים , שולחים מלבנו את אור האלוהות , את הריפוי אל הכוכב הכחול , ביתנו. השירה המקודשת אותה אני עדיין מזמרת , כאשר אני רואה את המעגל הנפלא, אשר אותו קיימנו בשער האור ,אולגה. נשמנו מחדש את ארבעת היסודות של הפלנטה, חזרנו אחרים , אש-אדמה-מים -אויר ארבעת גופנו חוו מחדש את אחדות האלמנטים , גופנו אוחד ואנו במעגל חשים את האנרגיה זורמת , המעגל בו השקנו ידנו זה לזו, חשנו אחד. אני מודה לוולדה , לנילי , לנורק'ה מירב תא אור,יפעה, אביבה, יהודה, מרב שטרן, שרית ולכל מי שתרם להגשמת החגיגה הנפלאה של ארבעת האלמנטים לאנושות החדשה! אני מוקירה את האורחים אשר הגיעו מכל קצוות הארץ, באר שבע וירושליים , משגב ומעלה אדומים…מהחברים אשר הגיעו מעולמות רחוקים , דיוות הטבע, את המאסטרים והכהן הגדול אדמה אשר העשיר אותנו במסר לנוכחים . תודה תודה תודה אתכם טלוס למוריה הבית של הלב


45 צפיות
bottom of page