top of page

רבדי המלחמה - שיח עם הכהן הגדול אדמה

 

תמלול מתוך קורס כוהנות למוריה :תקשור מורה האנושות אדמה

מברך אני אתכם הנני אדמה, אהובות אתם ואהובים מברך אני אתכם על כך שהגעתם על פי קריאת הלב אל אותו המרחב ללמוד ולצמוח גם בשעתה הקשה של האנושות. אכן של האנושות. אין זה אך רק שיעור של בני העם היהודי אלא האנושות כולה היא זו אשר חווה את הכאב ואת ההתעלות מתוך מקור האפלה הגדול שפקד.  

אהובות אתן, קבלתם את הקריאה על מנת שתוכלו לקחת חלק באותה תוכנית אלוהית רבת האמצעים. תוכנית אלוהית אשר נעה אל אותם אלה בעלי היכולת לדבר את שפת האור,אל מעבר למסך בממד החמישי. אנו מצוותים וקוראים אל אותן נשמות גבוהות המעוניינות להתפתח ולהיות אחד איתנו, במערכה זו המיועדת להתעלות האנושות הן בעם היהודי המוכר כיהודיה אך הן בכל אותן תפוצות עמי העולם,אל אותם אלה שליחי האור המתעוררים וערים. התהליכים הבאים אשר תעברו יהיו וינגעו באותם הגופים השונים אשר מרכיבים את ההוויה שאתה הגעתם בהנכחה הגישמית שלכם בגוף הפיזיולוגי עימו נעבוד, בגוף הרגשות, בגוף המנטלי וגם בגוף האור הקריסטלי בתודעה הערה שלכם. חלקכם כבר עשו עימנו את המסע הנוכחי. אך נמצאים אתם בנקודה אשר מעוניינים אתם אף להתרחב ולפרוץ אף יותר את אותה תקרת הזכוכית אשר חלקכם אינו מצליח לנוע אל מעבר. כאשר האנושות כולה מתעוררת, אנו בעלי היכולת להאיר ולקחת אתכם איתנו מעלה גבוה אל השלבים הבאים להובלת אותן תבניות מחשבה חדשניות באנושות, ולהוביל את אותם אלה בני האנוש אשר ערים. התודעה הקוונטית אמורפית האינסופית הנוכחת בקוסמוס הגבוה, היא זו אשר מביאה גם את הפלנטה הנוכחית, ואתכם אהובים להיות אחד אל מעבר אל אותה נוכחות בהוויית הפלנטה, אל תודעת הקוסמוס המואר הוא זה אשר נוכח כאשר אנו ביחד עובדים, עם מצבור אותם מועצות קוסמיות, עם מצבור אותן תרבויות פנים הפלנטה, ערי האור וגם אתכם שליחי האור המעוניינים לצאת אל אותה כוהנות עתיקה בה אתם כבר הלכתם ולקחתם בדבר האור הגבוה בזמן עתיק יומין מעל פני האדמה הזו. כאשר אתם תנועו במרחב, תלמדו ותכירו שוב את אותן איכויות רב מימדיות שלכם, תוכלו אתם לחבור אל המרחבים הגבוהים ולהנכיח בצורה מלאה בהוויה שלכם, את היותכם אתם האור בשליחות מלאה.


מתוך תא האור טלוס למוריה, דרך בתי אוהלת מעבירים אנו את המידעים הנוכחיים, על מנת שאתם תתרחבו ביכולות שלכם. יכולים אתם לשוחח ותשמעו עוד מאותה אחות אהובה המוכרת לכם באנושות שלה כנורקה, כיצד היא פתחה את רמת יכולות הריפוי שלה ומה היא עושה איתם כיום. רבים מכם אהובים,מיועדים כל אחד בתפקיד שלו לריפוי, ללמידה, לשיח ער ולהנכחת האנרגיה בדרך הבאת אותם מראות, חזיונות,מידעים וכלים מעולמות האור הגבוהים, אל המימד השלישי,הוא אשר יתפוס את התהודה ויתרחב עוד ועוד, ומיוחד בשעה זו. אנו פועלים בשיתוף פעולה אתכם, ואנו מודים לכם על הרצון שלכם לחקור ולדעת את מעבר להבנה האנושית.


אני פותח את המרחב לשאלות. האם יש לכם עד כאן שאלות? שאלו נא ואענה.

ש: כל הנשמות שהתעלו באירועים האחרונים הן נשמות שברובן הן צעירות מאוד. יש לי הרגשה שהן גם תומכות בנו. הן מביאות כוחות של אור ושל אהבה. האם יש לנו אפשרות לעשות איתן איזושהי עבודה? חלקם היו בפסטיבל של אהבה, ילדים, נוער חיילים צעירים - הרבה מהם הם עוצמת האהבה.

ת: אהובה, אספר לכם על אותן נשמות אמיצות אשר בחרו לקחת תפקיד מיועד בזמן זה. בטרגדיה זו, בכאב ובחשכה אשר הוותה את אותו אירוע, הנשמות ברמה הנשמתית הגבוהה, הן בחרו. הסיפור של הגיל הצעיר המדובר כאן בנערים נערות וילדים ברמת הכאב האנושי, גורם הוא לגל התעוררות עצום כאשר בן האנוש פוגש את אותה האנרגיה המגיעה מן הנעורים והילדות. היא זו המאירה בכאב היות ואנו ואתם באחד מרגישים את אותה אנרגיה היא זו אשר נוכחת בפלנטה לחיים והתחדשות. הנשמות האמיצות הללו שעזבו והן היו מופתעות בעזיבה, היות ולא תמיד ברמה האנושית זוכרים אתם את הבחירה הנשמתית הגבוהה שלכם, בזמן היציאה. תמיד נמצאים פוטנציאליים הקיימים ויש שינוי לכל נשמה בבחירה. הם יצאו ואכן בהחלט אפשר ללוות אותם בתפילתכם שלכם בדת היהודית וכן בתפילת האור, ולהראות להם את המסע ושיבתם הביתה כי אחד הם עם גופי האור הגבוהים שלהם. על כן יכולים אתם לקרוא את השמות ולהוביל אותם, בהובלה אל ביתם. הנשמות הללו כאשר חלקן היו מופתעות, נוכחות הן וחוזרות אל אשכול הנשמה שלהן. חלקן נמצאות עוד זמן רב במעבר בין המימדים, ועל כן בהחלט השאלה שלך היא כל כך במקום האנושי שלכם. האנושיות והמימד השלישי, פעמים רבות אינו מקל את השחרור של אותה נשמה גבוהה לצאת ולחזור אל אותם מימדי האור הגבוהים. יש רצון לדבוק ברמת החוויה האנושית של החיים הגישמיים אשר מאפשרים הם לכם לעונג רב וכן גם לכאב רב. שתי האנרגיות הללו מצמידות את אותה נשמה אל אותו הגוף ולכן תפילה בהחלט ברת עזרה ותמיכה לעילוי הנשמה אל האור. אך זכרי כי היתה כאן, אותה הבחירה של אותה הנשמה. גם כאשר נעשה זה באכזריות בלתי אנושית אשר מגיעה היא משורש האפלה.ואותם לגיונות האור פועלים הם באומץ לב על מנת למגר את אותן האנרגיות מתוך איזורים מסוימים אשר עודם נוכחים בפלנטה.

ש: אדמה, יש לי בקשה. האם אפשר במידי לשים על כל חטוף את כל ההגנות האפשריות שאתם יכולים לגייס, לעטוף כל אחד ואחד מהם באור הכי עוצמתי?

ת: גם לאותן נשמות זוהי בחירת הנשמה לקח חלק באותה מערכה ייעודית המיועדת להאיר מסת אנוש בכלל הפלנטה,ולתמוך בתהליך ההארה והניקוי של מקור האפלה.

ועל כן הבינו, כי באותו מערך של לגיון האור יש הנחייה מדויקת כיצד לפעול עם אותם אלה הנמצאים כרגע בשבי.  התמיכה וההזנה הינה חיונית ביותר. וכך קורה. היו בטוחים כי התהליכים, הם תהליכים שיש עזרה ממקורות האור הגבוהים כפי שיודעים אתם בשלבי הליגיון האור כאשר אתם בעירות מוחלטת בגופים ערים פועלים בהנעת התדרים והאנרגיות. המפגש הזה והמפגשים הבאים אף יעצימו את היכולות שלכם להניע את מסת האור בגופים הפיזיולוגיים,שרבים מבני האנוש שכחו לגמרי כיצד להפעיל אותם, לנהוג איתם, ועל כך לפעול ביחד.

 

ש: האם הנשמות שנקטפו בדמי ימיהם יחזרו ויעשו את ההתעלות הזו, או שעכשיו יש להם טראומה גם בגופים שלהם והם יחזרו למימד השלישי?

ת: אלה אכן מתעלים ועוברים תהליך של בנייה מתחדשת בגופי האור ברמת החווייה האנושית והלמידה מתוך המערכה אותה הם בחרו. הבינו כי כאשר אתם נמצאים באנוש הנכם ערים ובעלי היכולת לראות ברמה הנשמתית הגבוהה את בחירות הנשמה שלכם עם ההתגלגלות הארצית האנושית.

ולכן, כאשר אתם מתעלים וחוברים אל האור הגבוה בשלמות האלוהית שלכם, ההבנה והתודעה היא אחרת. וכן, הם ישובו אל הפלנטה ורובם ישובו אל אותו מארג אשכול הנשמה שלהם לסיום הקרמתי שהתחילו.

ש: לגבי שיתוקי שינה. אני מפחדת מזה ומעירה את עצמי בסופו של דבר מהשיתוק שינה והם מתגברים בזמן האחרון. האם אתה יכול להדריך אותי איך לעבוד איתם?

ת: שיתוק שינה פעמים רבות מביא את המערכת העיצבית האנושית לכלל יכולת לתפקד. בקשי תחילה, לפני השינה ובצעי עבודה של מדיטציה המרגיעה את כל המערכת העיצבית. ולאחר שאת מרגיעה את המערכת העיצבית גישמית שלך, בקשי לנוע אל אותן מחוזות המוכרים לך כטלוס. אל אותם מקדשים ללמידה, לחניכה, ואפשרי לגוף שלך להיות בטוחה באותו מקום בו את נוכחת במרחב בו את לנה.

המרחב בו אתם לנים ונותנים לגוף שלכם את המרגוע, הינו חשוב ביותר. הוציאו כל אשר נושא אנרגייה נושנה. הוציאו כל מכשירי חשמל מהאיזור, ואפשרו לכם לנוע באותו מרחב עם קריסטלים עדינים ותומכים. שיתוק השינה יכול להשתחרר בקלות כאשר התודעה שלך תרגיש בטוחה באותו מקום בו את לנה.

האם את מבינה זאת?

כן,תודה רבה.

 

ש: איך אפשר מהפירמידה שלי לעזור ולשלוח את האור לחטופים?

ת: הפירמידה שלך הינה קטליזטור המאיץ פי 3 פעמים ואף יותר. כל חשיבה חיובית אותה את מבצעת וכן כאשר את נוכחת בתהליכי ההדמייה והעבודה האנרגטית המוארת אותה אנו מבצעים האנרגיה מוכפלת ומגיעה לתמיכה בשדה הקולקטיבי, אשר לוקח חלק כשמונה קילומטר לכל כיוון במארג שלך. מבורכת את.

 

ש: איך אני יכולה עוד להרחיב את העבודה בימים אלה בצורה מעשית כדי לתמוך ולהאיר עוד?

ת: בכל מקום בו את פוסעת כאשר ליבך טהור ואת נוכחת בהווייה אלוהית באמונה מלאה. בכל מפגש עיניים עם אותו בן אנוש אשר נוכח ונושא פחד, יכולה את לצקת לו את הביטחה מאהבה. בכל משט ידך על הגב שלו, שחררי את התהודה של אהבה, ותחילה הזיני עצמך באותו מקור של אור גבוה אותו הרגשת בטלוס היום. בצעתם היום שטיפה אנרגטית. הגופים שלכם חזרו לאיזון. חזרו להיות במצב מיטבי אשר בו תוכלו לעבוד עם האור. בצעו בכל יום את אותה שטיפה אנרגטית  עם קרני הלהבות, על מנת שתוכלו להניע במרחבים בהם אתם נעים את השדה של האמונה, הביטחון, והרכות ובכך אתם יכולים לתמוך באנוש סביבכם.

 

אהובות, אנו יוצאים למסע מבורך אשר יאיר לכם פנים ברמת הנשמה הגבוהה ביותר וברמת האנוש בחיים, ועם אותם אלה, איתם באים אתם במגע בכל יום ויום. אני מברך על הקבוצה המיועדת הייחודית הזו אשר קבלתם את הקריאה והגעתם ואנו אתכם, בכל התהליכים והשלבים.

החל מיום זה מקודדות אתן ברמת התודעה כמיועדות לכוהנות למוריאנית, ואנו כבר מכינים את המרחבים בבתים שלכן. מבקש אני שוב, במרחב בו אתן לנות לבצע ניקוי ולהוציא כל אשר אוחז כתהודה נמוכה ואיננו שייך למרחב האור. להנכיח את המיטות שלכן בכל אחת מהפינות בקריסטלים קוורץ או קריסטל אחר שעבר היטהרות,ולאפשר לעצמכן ללון בצורה מיטבית, בחדר נקי מאנרגיות המזינות באנרגיות שלא מטיבות עם השדות שלכן.

מברך אני אתכם. אנו מתחילים מסע מבורך.

הנני אדמה.

תמלול שגית ב

 

Comments


bottom of page