top of page

מתנדבי טלוס למוריה 

הקריאה למתנדבי לב למוריה נשמעת 


לפני 25,000 התרחש שינוי הקוטביות והפלנטה שינתה עצמה.  שקיעת למוריה הייתה אחד מהתוצאות שלשינוי זה..

בימנו עם הכניסה לשנת 2024- אנו עדים לגל עצום של התעוררות אנושית לקראת השלב הבא של הפלנטה וכןאנו עדים לעזיבה מרובה של נשמות..

"טלוס למוריה הישראל" ,יצאה כבר אל השלב הבא כפי שאתן רואות אנו מתרחבים וגדלים על מנת שנוכל לשרת ולפתוח לבבות ולהפיץ את ידע למוריה ולתמוך בחברים בדרך הטובה ביותר . 


בימים אלו אנו בשיח רב ממדי עם הכהן הגדול אדמה ומועצת העיר לבצע הערכות מתחדשת  של החברים המעוניינים להתנדב בעמותה , בהגשמת המודל החיי של קהילת טלוס למוריה בישראל


מהותנו:

שאיפה להגיע לעולם בו שורה אחדות , שלום , שלווה , הרמוניה, אהבה ללא תנאי ויופי .

שאיפה לקיים עולם בו קיימת אחדות בין כל הגזעים , האומות והדתות , תוך לקיחת אחריות על עצמנו ועל העולם הסובב אותנוולהשתתף באופן פעיל ביצירת עולם חדש.


  • הפצת המשימה הלמוראנית בעולם 

  • לעורר את לב למוריה השוכן בתוך כל את מאיתנו . 

  • הושטת יד ועזרה לכל מי שמבקש לאמץ את הרטט של למוריה ולמצוא את גן העדן האבוד. 

  • תמיכה בכתבים ובעבודה של טלוס בכל השפות 

  • כינון אתר למוראני . 

  • שמירה על קשר עם ארגוני טלוס בכל העולם למטרות משותפות 

  • הצעת קורסים וסדנאות להתפתחות אישית ופלנטרית

  • מובילות הארגון בישראל איילת סגל ונורית טבנקין וכל צוות המתנדבים ומובילי הלב הפועלים בהתנדבות מלאה אם אתן שלמות/ ים בתוככן כי זהו ביתכם, ומשפחת האור . ומחויבות לקהילה ולדרך טלוס למוריה.

אתן מוזמנות באהבה לנוע בשמחה אל השלב הבא של טלוס למוריה. ולצמוח עמנו יחדיו.

  

במפגש יירדו מיידעים ייחודיים

למתנדבים הוותיקים וחדשים החשים את קריאת הלב 

ארגון טלוס העולמי , הנו ארגון שהוקם על ידי אורליה לואיז ג׳ונס , אנו ארגון התנדבותו תומך תמיכה מלאה במשימה הלמוריאנית למען התעלות הפלנטה והאנושות , ארגון המסור להפצת המידע והתורות מטלוס המכילים מפתחות חוכמה בדרך להגשמה עצמית ולחיים מוארים. 

 

To telos website in english

TO Telos World family of FB 

שנות אהבה ועשייה פורייה מלב טלוס למוריה ישראל

אלפים כבר חון .... את מוזמנת להצטרף אל המקום של ליבך - טלוס למוריה הבית של הלבתגובות


תקשורים חדשים

bottom of page