top of page

מסע ההתעלות קיץ שאסטה , הפעלת רבדי הדנ״א - 2022 .

עודכן: 8 באפר׳ 2023 

מסע ההתעלות בהר השאסטה - 2022 שנה של הפעלת רבדי הדנ״א הכלת מסת אור גבוהה המעניקה לנו את היכולת להיות האמת ~ ההדהוד המעניק את מגוון האור הגבוהה לפלנטה ארץ - שירות הניכנת מעבר לתודעת המימד השלישי - שירות המעניקה אור כפול ומוכפל ומעניקה לנו את ההגשמה .

13 נשמות אמיצות אשר תמכו זה בזו בכל שלב ושלב 13 נשמות אמיצות אשר תמכו זה בזו בכל שלב ושלב וחצו את שערי האומץ הרב ממדיות האמונה חברנו את לבבות האנוש לבבות עולמנו הרב ממדי ויצאנו אל העולם במעמקי ההר אל טלוס אל העיר הקריסטלית אשר אליה אנו חוברים ביום יום . אל המאסטרים הנעלים אל מסריו של הכהן הגדול אדמה אל האמת אשר מבעבעת בתוכנו , במעמקי הנשמה ומבקשת לפרוץ בימים אלו ימים של העידן החדש .

במהלך כל המסע זכינו לקבל את האורות והתמיכה מאחות אהובה אודיל אשר העניקה מליבה בקונצרט קערות הקריסטל , לאחר שנים בהם בברלי אותה רבים מכירים היתה מחברת אותנו לעולמות הגבוהים , ממשיכה את דרכה פתחה את תודעתה לפנינו , תודה לך אחות יקרה.

זכינו לקבל את התמיכה מאחות אהובה, קרן , זו היא הפעילת את מיטת הקריסטל , והיו שם אותם צוות התמיכה לריפוי מלא בכל הגופים . ובביתה הייחודי של ויקטוריה לי, מטלוס ארה״ב ,זכינו לקבל הפעלה על מיטת הטרינטי ולצאת למסעות רב ממדיים כמותם לא ניתן לחוות .

זכינו לחבור אל מימדי התודעה העמוקים במסע הסוויט לודג׳ של אחינו ג׳ק האיגייל , והוא בירך אותנו , את שליחי טלוס למוריה הנושאים את ליבם אל קול הרוח הגדולה .

זכינו וזכינו והגיע הכהן הגדול אדמה , ובמסריו האישיים הוא בירך אותנו בשליחות ליבנו על שהגענו אל ההר , את קבוצת האור הייחודית נציגי טלוס למוריה עלי האדמה . הדמעות זלגו במפגשי השיבה הביתה , החיבור עם המשפחה . מעבר לכל מילים .

ואנו שבים עם מארג האור לביתנו ממשיכים לשאת את האור הנפלא מלבנו וללב החברים והמשפחה הארצית .

תודה לכם אחים ואחיות אהובים


33 צפיות

Comments


bottom of page