top of page

ממלכות האור


נושמת את ימי האור , אנו נכנסים אל שלושת חודשי הקיץ , לאחר תקופה ארוכה אשר אחזנו תדר גבוהה והתמודדנו עם מצבים לא רגילים , רבים מאיתנו בימי הקורונה חוו אתגרים , אהובים זה הזמן לשחרר , לנשום , לצאת אל הים ופשוט לשכב ולשמוע שיר מרגש ...


יושבת על כסא הנדנדה ושומעת את קולו , חשה את ידו על כתפיו ויוצאת לכתוב...


״אהובים , בני למוריה בני האור הגדול ,

הנה הגיעו ימי האור הגדול , אנו בעיר האור הטלוסאנית חוגגים מזה 3 ימים מלאים , בכיכרות הערים , נעים במרחבי עיר האור הפנים פלנטרית , אגרתא המעניקה בתוכה קיום ציוויליזציות עתיקות , לערי האור בתרבויות שונות מחוץ למערכת שמש זו .


בימים אלו רבים מכם חשים שינויים בגופים , רוצה אני להסביר לכם יקרים , כי הגופים שלכם עוברים התאמה מחודשת לתדרים המתהווים במרחב בו אתם נעים, גופי האור מתאזנים אחד עם גופי הרגש גופי המנטל והגוף הפיסי , כאשר חשים אתם בגוף הפיסי עייפות , הבינו כי חל עומס על אותם המערכות , אשר במקביל להן נוכחות מערכות הצ׳קרות המרכזיות הלא הן מנועי התפעול התדרי בגופים שלכם .


כאשר מרכזי האור אינם מאוזנים , וכאשר יש דחיסות רגשית מנועי האור נעים באיטיות . על כן מה שאנו ממליצים לכם כבני האנוש הנעים בגוף מסה פיזיולוגית דחוסה היא להיות במקומות בהם התדר נעים , רך מקבל , להיות במקומות בהם יש מים והנעה של הטבע אולי משב רוח נעים , וכן לשחרר את הדחיסות התדרית .


עם השחרור המערכות יחזרו לעבוד , באיזון , עם השחרור אתם תרגישו רכות והקלה .


אהובים כאשר אתם מכעס אל זה או אחר , ויוצרים את הדרמה בחייכם , הגופים שלכם מושפעים מכך .

אהובים כאשר אתם , בפחד הגופים שלכם מתכווצים ועוצרים את ההנעה התדרית וכך מרכזי האור בגופים וצינוריות ההזנה מניעות באיטיות רבה את התדרים בגופים , התחושה עייפות .


כאשר אתם נוכחים במקום בו , שורייה אהבה וזרימה , ללא ביקורת או צינויות אשר נוכחות אצל רבים מהאנושות , אזי אתם תחושו את המלאות את האור הזורם ולא נשאב למקומות לא רצוניים .


נשמו אהובים , את היום המואר של השנה , נשמו ואפשרו לגופים שלכם להתמלא.


אתמל בערב נוכחנו עם קהילת האור הלמוריאנית , בתערוכת הציורים המוארים , חשתם אותנו ואת האור אשר עטף את היכל הלמידה , חשתם אותנו וחלקכם אף ראו אותנו , אכן כך , כאשר נוכחים אתם במקום המדויק והתדר הגבוהה הוא נקי , יש אפשרות לגופים שלכם להתאים עצמם ולהיפתח אל עולמות האור הגבוהים .


אפשרו לעצמכם להתמלא, אפשרו לעצמכם להיפתח ולהיות אחד עם משפחת האור שלכם .

כאשר אתם באהבה , רואים אתם את האור באחר .

כאשר אתם בכעס או שיפוטיות , חל טשטוש על לבכם והאגו הוא הנוכח ומפעיל אתכם .


התהליך מרתק ואנו יחדיו עמכם בלמידה האין סופית , ממקדשי האור של להבות הבריאה מזמינים אנו אתכם לקחת חלק ללמידה המשמעותית , במפגשי הקהילה הן בישרא והן בעולם .


מחגיגות האור הלמוראניות , מקשתות האור ושירת ילדי טלוס, מחדי הקרן וממלכת הדרקונים אנו מברכים אתכם . אתם מוזמנים להיות עמנו ללמידה וצמיחה .

אתם מוזמנים להיות עמנו בחגיגת ההתעלות הפלנטרית , אכן אט אט עוד ועוד שלבי התודעה הם אלו הנפתחים , בכל מרחבי החיים של האנושות בזמן זה. הרגישו והתחברו את קצב פעימות האור החדשות , המקצב החדיש מכיל בתוכו שדה תודעתי חדש , שדה תודעתי רחב , אפשרו לעצמכם להקשיב ....


אנו כאן , אנו אתכם .


לימים האור המופלאים , מבורכים אתכם .

הנני אחיכם , אדמה ״


לאתר של אורית מרטין :https://www.oritmartin.com/

Comments


תקשורים חדשים

bottom of page