top of page

מטען רגשי חיובי והיכולת להגשים את עצמי . 

חברים אהובים , מבורכים אתם הנני אדמה , 

נשוחח היום על גופי הרגש והיכולת ליצור מטען רגשי חיובי אשר משפיע על חייכם , פלנטה ארץ הינה ייחודית בלמידה של גופיהרגש היות ודחיסות הביולוגיה מאפשרות את החיבורים בין שדות האור אל הגופים האחרים . 

 

בטלוס אנו מלמדים את תוכנית הבסיס של להבות הבריאה , כיצד להבות הבריאה מתחברות לעולם הרגש האנושי . 


כפי שרבים מכם יודעים 

אנו נמצאים בשדה הקוונטי , בני האנוש הם ,  יצורים שמעבירים אנרגיה בכל זמן אתם  רוטטים אהובים  ,מקבלים את התדרים מהשדה הקוונטי האין סופי וגם  נותנים לו ומעבירים הלאה.  


על מנת להגיעה למצב תודעה של הרמוניה וזרימה עליכם אהובים  להתבונן במצבים בהם אתם מפעילים את גוף הרגש  

כיצד אתם בחייכם מגיבים למצבים רגשיים  בעולם החיצוני , אנשים עימם  אתם עובדים , מעגלי  המשפחה  וכל מי שעמו אתם באים במגע , כיצד אתם אהובים  מגיבים למצבים בעולם . 

האם בחוויות הללו אתם  מודעים לחבר בין תודעתכם המפותחת אל הרגשות 


עולם הרגשות הנו בעל השפעה ישירה על מעגות הביולוגיות שלכם וכן על נשיאת תהודת האור . כאשר אתם אוחזים את התדרים הנמוכים ומצבים רגשיים מהעבר , אשר טרם רפאתם אתם עודכם נמצאים בימי העבר והתדרים שלכם נוכחת בימי העבר 


כדי לשנות את חיינו וליצור זרימה עליכם אוהבים ,  לשנות את האנרגייה ולרפא את גופי הרגש. 

 

המחשבות שאתם חשים הם בעלי תהודה אנרגטית ,  אתם  בוראים אנרגייה אל  השדה הקוונטי ,עם כל מחשבה חדשההמכילה מטען חיובי אתם מתחברים על שפע תודעתי . 

וממגטיים לחייכם את המצבים בהם אתם רואים את השפע בעולם הגשמי . 

סינכרונים ודיוקים במפגש עם אנשים נכונים , הגעתכם למקום עבודה המפרה אתכם, ולחיות במעגלים משפחתיים המטעיניםותומכים .    


החיבור בין הרגשות משפיעות על מחשבותכם ואלו ממגנטות את הדומה לעולמכם . 

כדי להיות אחד עם תודעת האור הגבהה של הממד החמישי , עליכם להיות מודעים  להעביר את האנרגייה מההתמרה שבצעתםמלבכם .

כפי שאנו מתרגלים בעבודה המדוייקת עם להבות הבריאה .   

בתרגול השימוש בלהבות הבריאה אתם  לומדים ליצור את העתידשלכם  עם רגשות חדשים , שישפיעו על הבריאה בחייכם .  


עם המטען החיובי בשדותיכם אתם בעלי היכולת והמוכנות לבריאתהויז׳ן העתידי שלכם מזמן ההווה , וכבר ליצור סינכרונים בעולם הגשמי .

אהובים פעמים רבות למדנו יחדיו על תהליך בריאת הלכה למעשה, החזון , החלום הויז׳ן כפי שאתם חשים מלבכם .  

בריאת הויז׳ן תתרחש כאשר אתם מחוברים אל גופי הרגש תוך כדיתהודת המטען החיובי של   השראה , הודייה חירות תודעתית  , השילוב  של הרגשות שמביאות מידע חדש לשדה האור הקוונטי , או אז אהובים תוכלו לראות כבני אנוש ,  את  המצבים אשר  ייפתחו אליכם  .  


הגופים שלכם והמציאות תתחיל להתרחב מחדש דרככם ואתם תמגנטו את היצירה החדשה בחייכם , הדרך הנתיב אשר יועד לכם  . 


תרגול טוב יהיה לחבור לשדה הקוונטי הפעיל ולשדה הקריסטל עמואנו עובדים יחדיו מטלוס  .

 אהובים , כאשר אתם  פועלים עם להבות הבריאה והמימד החמישי , אנו חשים את ההטענה החיובית סביב השדה האלקטרומגנטי ,אתם מוזנים  וחשים את  האחדות , אנו יכולים לבנות מחדש עולמכם על פי תוואי תהודת המימד החמישי  ליצירת הווה עתידי . 


בני אור יקרים , זכרו כי בחירתכם להתגלם גם במימד החמישי הנו בחירה ייחודית אשר מושכת עוד ועוד נשמות אל שדה כוכב ארץ , 

בפלנטה ארץ הלמידה המשמעותית היא דרך עולם הרגשות , אשר הוא משמעותי מאוד ומשפיע על הוויתכם הגובהה במימדים המקבילים .  


קיימת אחדות תודעתית בן הממדים ובימים אלו עוד ועוד בני אנוש, מתעוררים אל החיבור בין ייחודיות האנוש לתודעת הקוסמוס וזרימתו באחדות התודעה . 

עם החיבור אתם אהובים תפגשו את האחים והאחריות התואמים לכם בתדר בחשיבה ומעשה והשפע ינכיח את עולמכם בכל אשר תרצו לברא. 

 

מעגל הבריאה הוא אין סופי. והיכולת לברא את העתיד העכשיוהוא מופלא .


מבורכים אתם , 

הנני אדמה 


Comments


bottom of page