top of page

מה המשמעות הרוחנית של ל״ג בעומר
 

מה המשמעות הרוחנית של ל"ג בעומר?


יושבת היום , מרגישה את האנרגייה היורדת ושוטפת אותי , אותנו .

עוצרת כשהאצבעות רצות על המקלדת

ל״ג בעומר .

מה המשמעות ליום זה , ילדיי הבוגרים כבר חוגגים בעצמם , המדורות פחתו מעצם הקריאה לשמור על איכות הסביבה .


אך הרוח , היא נוכחת , אף יותר מתמיד .

בטלוס אנו עובדים עם להבות הבריאה , הלהבות שוטפות אותנו תדרית , אנרגיות כה עצמתיות ,


בל"ג בעומר אנו מציינים את יום פטירתו של רבי שמעון בר יוחאי, אשר פתח עבור כלל ישראל את שערי תורת הנסתר. אבל מעבר לכך, הוא גם הראה לתלמידיו ולנו שעדיף לעבוד את אלוהים באהבה ולא ביראה.


ל״עבוד״ את אלוהים את הבריאה את עצמנו באהבה , היא הלמידה הגדולה , באותם הימים הרב הוא אשר סחף אחריו תלמידים כה רבים , בכריזמה , באדיקות בחכמתו ובאמונה ללא תנאי .

ביום בו התעלה לעולמות האור , פתח בפני תלמידיו את חכמת הנסתר , את הגישה אל מימדי האור , אל התודעה של האור הגבוהה , והיכולת להכין את גופנו להכלת המאורות .

הלהבות האנרגיות הגבוהות .


שוב גם אנו , יושבים סביב אותה להבה , בכל מקדש איכות לה , ונושמים את קרניה פנימה לכל תא אטום ואלקטרון .


אש הלהבה מסמלת רבות , אש היא מילה חמה ומסתורית המשמשת מאז ומתמיד בשפת האהבה והמלחמה. היא מסמלת תשוקה, התלהבות, שמחה, עוצמה וקדושה. אף התגלות הבורא לעמו מתחוללת בלהבות אש.


כאשר אדם נפטר אנו מדליקים נר לזכרו , בכל ערב שישי מדליקים נרות האור השבת .

כך גם בל״ג בעומר הדלקת המדורות מבטאת אור ענק ועוצמת הקדושה לזכרו .


להבת התמיד בוהקת בתוכנו , היא זו המלבה אותנו להמשיך ולשאת את אורנו בכל עת ועת .

להבת התמיד היא זו המעניקה לנו את התנועה הלאה ליצירה מהלכה למעשה .

להבת התמיד בתוכנו היא זו המביאה את הביטוי האלוהי בעולם הגשמי המופלא בו בחרנו לקחת חלק פעיל , אקטיבי בהיותנו בעירות רוחנית .


ורבי שמעון בר יוחאי.היה מורה ער אשר העניק לנו את אורו וחכמת ליבו , כבני למוריה בני יהודייא אנו נושאים זאת בתוכנו , אנו תלמידיו , אנו משואות האור .


מברכת לימי עומר מלאים באור

הנני אוהלת

Comments


bottom of page