top of page

זמן השלת המסכות ~חירות רוחנית

עודכן: 31 במרץ 2023 

מתוך האדמה העתיקה מרכז אמריקה , במעמקי הג׳ונגלים העבים , נמצאות הן פרמידות האור הנושאות את אורן את שרידי מחזוריות העולם ההוא אשר כבר קיים .

ממקדש

Kohunlich

מקדש המסכות , עלינו קבוצת שליחי האור אל מעלה המקדש , מתבוננים מפורטל האור אל פלנטה ארץ, כהני האדמה הזו העתיקה , השערים נפתחו .

אנו עומדים יחדיו ושרים את תפילות מנחת האלים , רואים עמנו את אלו אשר עוטפים , האנושות היא הנולדת שוב מחדש .


כמה מדוייק להיות בימים סוערים אלו בהם האנושות מסירה את המסכות הנושנות למען אותן מסכות חדשות . עורו עם אור לבכם , אורו עם אור תודעתכם בני אנוש בני האלוהים.


״מברך אני אתכם , הנני אדמה

פונה אני אל העם ישר אל , אשר חווה בימים אלו את גלי ההפיכה התודעתית ויציאה אל חירות התודעה .


בנקודת הזמן אשר מקבילה אל חירותם העם היצא מארץ מצריים , אדמת ארץ כם , אל חירותו , שוב רואים אתם בספירלת האור את עמכם יוצא אל חירותו התודעתית , אשר בונה שוב מחדש את מהות זהות העם היהודי .


תהפוכות הגשמי הן התנקות ועירות לחירות תודעתית .

שול לא יוכלו לשלוט בהמוני העם , שוב לא יוכלו לשאת את עוות אשר נבחר לכוכב פלנטה ארץ , כוכב הנושא את תודעתו ככוכב בעל חופש הבחירה .


אל נא תחששו אהובים , זהו זמנכם לצאת אל קדמת ההארה

קן הזינוק הוא המאיץ את תהליכי עירות תודעת פלנטה ארץ ואת עירות תודעת ציוויליזציות וכוכבים מקבילים . ושמירה על ניצוץ האור של עם יהודיא הנושא ת זרעי האלוהות וההארה .


ראו אהובים , בעולמות האור המקבילים מעיר האור טלוס , אנו צופים בכם ורואים את תהליך ההתעוררות בגל זה .

עם פירוק מערכות השליטה אותה נפש המתעוררת חשה כעס בגופי הרגש , היא חשה את הרמייה הגדולה ,השלת המסכה הנו שלב בו הנפש בוחרת להיות בנוכחות הגבוהה שלה , בחיבור אל האני הגבוהה שלה , לא ניתן לעצור את אותה נפש את אותו ניצוץ האלוהות עם רצון הנשמה לפרוץ הלאה אל חירות התודעה .

רבים , היו שלבים בהם האנוש פרץ כאשר חש את כבלי השליטה סובבים סביב עד כדי חנק , או אזי פורצת הנשמה בעצמתה ולוקחת שוב את עצמתה לידי בריאה חדשה ועולם חדש .

אל נא תחששו אהובים , אתם אלו היוצרים ובוראים את שדה האור החדש , אתם אלו המאמינים כי לא ייתכן להוביל אתכם שולל , הצעירים הם הבוראים את קו הזינוק החדש .

הם אלו אשר יובילו את התודעה החדשה , לחירותה .

וגלי ההפיכות יהיו גם באותם הארצות , השונות ברחבי הפלנטה , וייבנו קהילות האור החדשות , הנהגת הכוכב תעבור את התמרתה הגדולה .


קהילות האור ערוכות ללכדת את בני האור ולהעניק לכם את זמן אחיזת אבוקת האור


נוכחים אנו ממערכות אחוות האור הלבנה עמכם , ועם עמכם ,

שטפו יקרים את ילדי יהודייא המתעוררים בגלי האור של רצון האלוהים .

וקראו יחדיו את משפטי האור


צלילי האחווה שינחתו בישראל להגנה ואיזון


ישע יהו

יהו שוע

יהוי אדה

יהושוע- יהוה

קדוש קדוש קדוש יי צבאות

מלא כל הארץ כבודו .


מבורכים אתם , הנכם ילדי האלוהים

הנני אדמה ~

Kommentare


bottom of page