top of page

הקשיבו וראו בני ארץ זו 

הקשיבו וראו בני ארץ זו , את אשר עולה אל מעל פני האדמה , אור ואפלה אחד הם מימי הבריאה הקדומה . תהומות החשכה בהם נמצא אדם , נפשו היא הגומעת את כאב האנוש , מתחושה של סיום מתחושה של אבדון וה א י ן . 

נולד ונברא הניצוץ המאיר , הוא זה אשר מכיל את ראיית האור ומכיל צבעים וחלקיקי אטום הנעים ומניעים , היוצרים את הנוצר מתוך תחושת החייים . 


בזמן זה , אתם בני האדם , בני האלוהים , אתם אלו הבוחרים , כיצד עליכם  לנוע במרחב הפלנטרי אשר בו כל שאחז באפלה קורס . אכן אפשרו לתודעתכם להשתחרר מכבלי השליטה , אפשרו לתודעתכם לנוע הלאה ולצמוח מעלה מעלה , להתרחב אל מעבר לכל אשר סיפרו לכם , אפשרו ללבכם להקשיב , ולכוון אתכם הלאה בתנועת הנפש אל מקומכם החדש הנברא.


אלו שאינם בגשמי , ישובו ויבחרו להתגלם , אלו הנוכחים בוחרים במה עלי להתבונן . 

האם יכולים אתם להמשיך לנוע באוטומט להשתעבד למערכות החומר , אל עולם האשלייה . 


האם יכולים אתם להמשיך את משחק עולם האשלייה , בו אתם נעים במקצב המוכתב לכם , במערכות פרסום והדמייה לדרך בה עולמכם ייראה , בוראי העולמות הלכו על פני האדמה מאותם ימי העבר , שילוב עולם הרוח ועולם החומר יחדיו הוא העניק להם את החיבור בן שמיים וארץ , אלו אשר ידעו להניע בטוהר ליבם מעולם האור את תהודת האור הגבוהה מתוך שירות ליבם  לאנושות , זכו להמשך קיום השפע בהתגלמות  בעולם החומר , מחסור לא היה קיים . 

כאב לא היה מוכר. 

וצער ויגון , תהודות אלו , הן המושכות את האנוש לתהומות ליבו . 


עידן ועידנים ידענו כי אן מעבר לכוכב הכחול בגלקסיות הרחוקות האור ישטוף ויברא שוב את אלו אשר היו נגועים באפלה . 


זמן הפלנטה ארץ הגיע לתחייה והתחדשות , לאחר אלפי השנים . מחזוריות חדשה הינה זו הנפחתחת בפני האדם . הוא אדם . 


אכן , מעולם החומר בו אתם אוחזים אל עולמות האור הנצחיים , ספרו אתם היודעים וקרואים , החשופים לאמת , את שאתם רואים ויודעים , שתפו לאלו אשר פתוחים להקשיב לאלו הצמאים להזין את תודעת אורם באמת השזורה בעולם הגשמיות . 


אור הבריאה אחד עם אור החומר , כאשר הם מתאחדים אזי עולמות יפיפיים חדשים נבראים . עדים אתם אל אוצרות האנושות אשר נבראו במוסיקה וציור בפיסול ותנועה . 


עידני האור שבים אל אלו בעלי היכולת להניע דרך גופם ותודעתם הפתוחה את נשגבות היופי האלוהי . 


אלו הפתוחים הם אלו הרואים ושומעים , ונעים במקצב הרוח הגבוהה . 

הביאו את עולמות אלו אל מרחבי העולם הגשמי , אל קהילות האנוש , אל מקומות בהם אתם פועלים במערכות החינוך בריאות והגשמה . ראו כיצד אתם אלו המניעים את עלמות האור ויוצרים יש מ אין . 


עולם המכיל את האור האין סופי הוא המחכה לכל אלו המאפשרים לעצמם להיכנס אליו . 

עולם של הרמוניה ושל שפע , עולם של בריאות ורכות הלב , היו אתם אהובים , אתם הנזכרים , היו אלו המספרים את החדשות החיוניות לעולם . 


האור והזוהר , אמת הניסתר מובאים לכל נפש באשר היא פתוחה כתודעה עירה , היא זו השואלת וחוקרת היא זו היוצרת ומודעת לאמת הנגלת לה מעבר למסכות ומעבר לאשר מנסים לכם להראות.


אדם הוא האדם , הבוחר להכיל בתוכו מהאור או האפלה , כאדם אנושי בעולם הגשמי , נעים אתם בשערי האבולוציה התודעתית , היא זו הנבראת שוב במעגלי הבחירה החופשית .


בשערי האור יעברו אלו בעלי לב האנוש , אלו החומלים אלו המעניקים את שליחות אורם לאנושות .


מבורכים הנכם הנני המאסטר תות׳ 


תוקשר דרך איילת 16 בינואר 2024Comments


תקשורים חדשים

bottom of page