top of page

הפעלת הספירלה האנרגטית החדשה , ומהותה מיום החניכה 12.12.2022 

בני אור אהובים , הנני אדמה אחיכם , הנני המלווה אתכם בשערי לבכם , זה הנפתח ובעל היכולת להכיל את החדש הנוכח במרחבי הפלנטה .

ביום השער של ה12.12.2022- נכחנו עמכם , עם קבוצת שליחי האור בהפעלה ייחודית של צוות לב היהלום , רוצה אני להזכירכם לאלו אשר נכחו עמנו , ולאלו אשר קוראים את שורות אלו , מזמין אני אתכם אהובים לקחת חלק בהבנה החדשה של כניסת אנרגיות האור ממרחבי הייקום הרחב אל המרחבים בהם אתם מהלכים מעל פני הפלנטה . הם אשר נושאים שדות אלקטרומגנטיים ומושפעים גם הם מתהודת האנרגיה החדשה.


גל תנועת האנרגייה הינה מעגלית , על כן יכולים אתם לראות כי מבנה הקוסמוס הנו ספירלי וכן כל כניסת אנרגייה הינה בתנועת הספירלה . היות והאנרגייה החדשה נכנסת ושוטפת את מרחבי האטמוספירה ומרחבי הפלנטה , גל גוף אורגניזם חי בעל היכולת לחוש זאת .

על כן גם בעלי החיים חשים את כניסת האנרגייה , הם חשים את התנועה במרחב והם נעים עם הגל החדש ובונים שוב את השדה האור שלהם , שדה הנשמה דרך סנכרון השדה האלקטרו מגנטי שלהם עם שדה הפלנטה .


שליחי אור יקרים , רוצה אני להסביר ולהעמיק כפי שעשינו בהפעלה אותה חלקכם חוויתם , ביום השער עם נוכחותי עמכם .


השדות אכן נעים בקצב הספירלה , האנרגייה נוכחת ובעלי החיים נעים יחד עם הספירלה הגדולה אשר בה לוקחת חלק כוכב ארץ.

במערכת השמש שלכם , השמש הינה חלק מספירלה גדולה אף יותר ואף היא נעה ומניעה את האנרגיות שלה בחיבור אל שמשות האור הנוספות עד למרכז השמש המרכזית הלא שם נוכח המקור .


ראו את השלם , ראו אתכם כחלק מהשלם בתנועת הספירלה , ביום השער הנכחנו את תנועת הספירלה בגופכם בהפעלה ייחודית , וכן ביקשנו כי תמשיכו להניע למשך 21 ימים את התנועה האנרגטית . עמדו אהובים בנקודה מרכזית בביתכם וצרו את הספירלה באותה הנקודה הלכו בה וחושו את כנסית האור לביתיכם .

נשמו אהובים את הקרן הזהב פנימה אל תוך צ׳קראת הכתר , נשמו וראו את הספירלה אט אט יורדת ושוטפת אתכם . דרך כל מרכזי הצ׳קרות בגופכם . נשמו ואפשרו לעצמכם להתמלא באנרגייה המגיעה מהקוסמוס האין סופי בהנעה של ספירלה תדרית .


מעיר האור טלוס , אנו מניעים את ספירלת האור העצומה , אנו מאפשרים לכם להגיע בלילות ולנועה יחד עימה ולהטען באור עצום אשר מעניק לכם את הריפוי וההטענה העצמתית ביותר לימים אלו .


שליחי אור יקרים , רבים מכם בימים אלו , חשים את השינויים ברמת העצבית בגופכם , ייתכן כי גוף הרגש שלכם הנו עדין יותר מאשר אתם מכירים , דעו וזכרו אתם בימים של התמרה עוצמתית , אתם בימים בהם אתם יוצאים אל דרככם המתחדשת , אנו בוראים אתכם ואת גופכם , כפי שאנו בוראים את בית טלוס למוריה המתחדש , בכפר האקולוגי הרוחני , המעגן בתוכו את קידודי תדרי למוריה בהיכל הבריאה בצורת הדום , הספירלה בתוכו הינה מחוללת פלאים ואתם אהובים מוזמנים להגיע לקבל ריפוי .

בבית זה , אתם בעלי היכולת להכיל את החיבור בין עולמות הגשמיים לרוחניים . הבית הנו מזמין אתכם בית טלוס למוריה .


רבים מכם קוראים לי , אני מגיע וקשוב לתפילות לבכם , אהובים , אפשרו לעצמכם לזמני ושוחחו עמי , לבכם ירגיש זאת ויכיל את אהבת האין סוף המגיעה מליבי הלמוראני אליכם . הבינו אני נוכח בשבילכם , הנני מורה האנושות על כן מגיע אני להעביר את מסריי , דרך בת האור אוהלת .


הקשיבו , למדו ותרגלו , ושוב קראו לי ...ואגיע ללוותכם בימים אלו .


מהעיר הקריסטאלית , מברך אני אתכם

הנני אדמה ~


בעלי החיים מניעים את הספירלה
Yorumlar


תקשורים חדשים

bottom of page