top of page

המסר של אדמה לשער האריות 8/8 

אחים ואחיות יפים,

אני מברך אותך, אני אדמה


אני מרגיש את ליבך במעגל הזה שנוצר כאן בטלוס למוריה ישראל וסביב כדור הארץ.

אתם כבר יודעים את היכולת שלכם להיות יחד כמשפחה ענקית אחת


אתם כבר יודעים שבשלב זה אינך צריך שהגוף הפיזי שלך יהיה מחובר זה לזה, כאנרגיה ... כשהאנרגיה עוברת בשדה האלקטרומגנטי סביב גופך.


האנרגיה עוברת כל כך מהר, כשאתם הופכים יותר ויותר פתוחים לדרך הטלפתיה ופותחים את היכולת שלעם להיות רב ממדים , אז אתם יכולים להיות מודעים לאחים שלכם ואחיות ברחבי הגלובוס.


תרגישו אהובים , הרגישו את הרשת שאתם מחוברים אליה, רשת הקריסטל . הרשת פעילה עבורכם, הנכם מחוברים אליה , כך שכאשר אותם נשמות למוריה העתיקה שרק מתעוררת, הן מחוברת לרשת, אז תדעו לאן ללכת, ולהתחבר את אחיכם בני למוריה להיות אחד

אין זמן לעוד טעויות. לכן כשאנחנו קוראים לנשמת למוריה אותה נשמה חשה את הקריאה

מרגישה את קריאת ההתעוררות אז אתם שבים הביתה.


למשפחת למוריה יש משימה מיוחדת לתקופה הזו על הפלנטה שכן יותר ויותר בני אדם יתעוררו הם יזדקקו לתמיכה, מכיוון שכאשר הם מתעוררים צ'אקרת הלב נפתחת מיד, לפעמים זה יכול להיות כואב , לפעמים זה יכול להיות כל כך מבלבל מבחינתם, אז אתם משפחה יפהפייה מלמוריה, פתחו את ליבכם והביאו להם את ידיכם ואמרו להם לחזור הביתה .


ולמד אותם, אתה מלמד אותם כיצד לעבוד עם שבע הלהבות הקדושות, ללמד אותם כיצד להתחבר מחדש ולקבל ריפוי מאמא טבע, כיצד לדבר עם העצים והפרחים, עם הציפורים ועם הדבורים, זהו הריפוי, שכן בארץ למוריה העתיקה החלטנו לפתוח את הארץ לאחים ואחיות רבים מכוכבים אחרים.


צ'אקרת הלב היא אנרגיית ההפעלה העיקרית בכל היקום וכדור הארץ הופעל שוב, ולכן צ'אקרת הלב של גאיה של הפלנטה הזו מופעלת שוב, והאנושות יכולה לחוש זאת בלבם.

כוכב הלכת הולך על תהליך אנרגיה חדש להתעלות, וכולכם הולכים להיות שם


אני רוצה להביא את הברכה לחגיגה הספציפית הזו היום, אני רוצה להביא את הברכה לשירת למוריה, למוזיקת ​​הלב ולנפש העתיקה והיפה והיפה ".


שימו את תשומת ליבך היום בלבך, ואתה מביא אותה ליצירה חדשה לנתיב החדש שלך בחיי הזמן הזה."


אני רוצה לברך אותך מהעיר טלוס, ונהיה מחוברים שוב


הנני אחיכם המלווה אתכם

אדמה״Comments


bottom of page